Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

4.

Samenwerken aan professionalisering

In 2022 is per school ruimte gegeven voor professionalisering op maat op de school. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe strategische koers is het versterken van de samenwerking, het samen met elkaar en van elkaar leren, want de maatschappelijk opgave waar het VOvA voor staat is complex. Onder meer door de energietransitie, de beweging naar een circulaire samenleving en de transitie naar een digitale samenleving. Maar ook het behouden van de verzorgingsstaat in tijden van vergrijzing. De druk op de arbeidsmarkt is enorm. In alle beroepsgroepen is een tekort en innovatie zal een belangrijk deel van de oplossing moeten vormen. Het VOvA wil met elkaar, de scholen onderling, en met de buitenwereld in verbinding blijven om antwoorden te kunnen geven op diverse vraagstukken zoals deze. Deze samenwerking heeft het VOvA georganiseerd in de vorm van netwerken over de scholen heen, waarin kennis wordt gedeeld over een specifiek thema of actualiteit om uiteindelijk de belofte aan onze leerlingen waar te maken.

3.

Onderwijs verrijken met partners

Het VOvA stelt zichzelf ten doel om het onderwijs te verrijken met partners van binnen en buiten de koepelorganisatie. Naast het verankeren van deze ambitie in de strategische koers, zijn er ook een aantal concrete projecten. Zo start in augustus 2023 de nieuwe techniekschool TASC, een samenwerking met de besturen van Esprit Scholen, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer met als doel dat in de toekomst meer vmbo-leerlingen voor een techniekprofiel kiezen. Er is een convenant ondertekend voor een intensieve samenwerking.

Zo zijn ook de eerste studenten die hun mbo-opleiding niveau 2 volgden op het Cburg College inmiddels gediplomeerd en doorgestroomd. Een mooie samenwerking tussen het Cburg College en MBO College Zuidoost, waarin het is gelukt om deze groep studenten in één jaar te diplomeren en de overgang van het vo naar het mbo te verzachten. Zo hebben ook de Bredero Mavo en MBO College Noord in 2022 plannen gemaakt om samen te gaan werken en daarmee het vo en mbo beter op elkaar aan te laten sluiten.

2.

Ontwikkeling van een nieuwe school in Amsterdam-Noord

Na uitgebreid marktonderzoek, het betrekken van de onderwijsteams en het klankborden met ouders en leerlingen is vastgesteld dat de nieuwe VOvA-school in Amsterdam-Noord een innovatieve Daltonschool gaat zijn genaamd het Metropolis Lyceum. De school start in augustus 2023 en gaat mavo, havo en vwo aanbieden. Er is in 2022 hard gewerkt aan het verder doorontwikkelen van het onderwijsconcept waarin maatwerk, coaching en leren door te doen centraal staan. Leerlingen gaan leren in zones waar vakgebieden samenkomen, die deels afzonderlijk en deels vakoverstijgend worden aangeboden. In afwachting van de nieuwbouw aan het Hagedoornplan in Amsterdam-Noord start het Metropolis Lyceum op de Meeuwenlaan waar nu het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo en Vox College zijn gevestigd. Deze scholen gaan op in de nieuwe school, maar behouden hun eigen (uitfaserende) leerroute.

1.

De basis op orde

Investeren in een stevige basis die nodig is om te kunnen innoveren en tegelijkertijd zicht en grip te houden op financiën en kwaliteit. Op het gebied van onderwijskwaliteit is verder gewerkt aan de ingezette verbeteringen en opgestelde plannen ten aanzien van kwaliteitszorg en (onderwijs)kwaliteit, zoals de professionalisering van medewerkers.

Vier doelen

In 2022 zijn vier concrete doelen geformuleerd op basis van de drie centrale ambities die in het ‘oude’ koersplan (2020-2023) zijn benoemd. Deze vier doelen houden onderling verband met elkaar.

Koersplan 2023-2026

is voor alle scholen, medewerkers en leerlingen.
De koers vormt een kader met richting én ruimte, waardoor de scholen keuzes kunnen maken die passen bij hun identiteit en leerlingen. En waarmee de gezamenlijke kracht wordt versterkt.

Bekijk hier het koersplan

In 2022 is binnen het VOvA gestart met het gezamenlijk vorm geven van deze nieuwe strategische koers. Door zoveel mogelijk perspectieven mee te nemen, zoals de ontwikkelingen in de buitenwereld, maar ook wat er binnen en tussen de scholen speelt en in samenhang met het ROC van Amsterdam - Flevoland, is het VOvA tot een gedragen koers gekomen die relevant

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) heeft het volledige (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot en met vwo. De scholen hebben ieder een eigen karakter, doelgroep en onderwijsconcept. De maatschappelijke opgave waar de scholen van het VOvA voor staan is gelijk aan elkaar. Samen gaan de scholen deze opgave en uitdaging aan. Dat doen ze door een gezamenlijk kompas te volgen: de strategische koers 2023-2026; doen, maken, ontdekken, leren en worden.

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

3.

Onderwijs verrijken met partners

Het VOvA stelt zichzelf ten doel om het onderwijs te verrijken met partners van binnen en buiten de koepelorganisatie. Naast het verankeren van deze ambitie in de strategische koers, zijn er ook een aantal concrete projecten. Zo start in augustus 2023 de nieuwe techniekschool TASC, een samenwerking met de besturen van Esprit Scholen, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer met als doel dat in de toekomst meer vmbo-leerlingen voor een techniekprofiel kiezen. Er is een convenant ondertekend voor een intensieve samenwerking.

Zo zijn ook de eerste studenten die hun mbo-opleiding niveau 2 volgden op het Cburg College inmiddels gediplomeerd en doorgestroomd. Een mooie samenwerking tussen het Cburg College en MBO College Zuidoost, waarin het is gelukt om deze groep studenten in één jaar te diplomeren en de overgang van het vo naar het mbo te verzachten. Zo hebben ook de Bredero Mavo en MBO College Noord in 2022 plannen gemaakt om samen te gaan werken en daarmee het vo en mbo beter op elkaar aan te laten sluiten.

2.

Ontwikkeling van een nieuwe school in Amsterdam-Noord

Na uitgebreid marktonderzoek, het betrekken van de onderwijsteams en het klankborden met ouders en leerlingen is vastgesteld dat de nieuwe VOvA-school in Amsterdam-Noord een innovatieve Daltonschool gaat zijn genaamd het Metropolis Lyceum. De school start in augustus 2023 en gaat mavo, havo en vwo aanbieden. Er is in 2022 hard gewerkt aan het verder doorontwikkelen van het onderwijsconcept waarin maatwerk, coaching en leren door te doen centraal staan. Leerlingen gaan leren in zones waar vakgebieden samenkomen, die deels afzonderlijk en deels vakoverstijgend worden aangeboden. In afwachting van de nieuwbouw aan het Hagedoornplan in Amsterdam-Noord start het Metropolis Lyceum op de Meeuwenlaan waar nu het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo en Vox College zijn gevestigd. Deze scholen gaan op in de nieuwe school, maar behouden hun eigen (uitfaserende) leerroute.

1.

De basis op orde

Investeren in een stevige basis die nodig is om te kunnen innoveren en tegelijkertijd zicht en grip te houden op financiën en kwaliteit. Op het gebied van onderwijskwaliteit is verder gewerkt aan de ingezette verbeteringen en opgestelde plannen ten aanzien van kwaliteitszorg en (onderwijs)kwaliteit, zoals de professionalisering van medewerkers.

In 2022 zijn vier concrete doelen geformuleerd op basis van de drie centrale ambities die in het ‘oude’ koersplan (2020-2023) zijn benoemd. Deze vier doelen houden onderling verband met elkaar.

Vier doelen

Koersplan 2023-2026

In 2022 is binnen het VOvA gestart met het gezamenlijk vorm geven van deze nieuwe strategische koers. Door zoveel mogelijk perspectieven mee te nemen, zoals de ontwikkelingen in de buitenwereld, maar ook wat er binnen en tussen de scholen speelt en in samenhang met het ROC van Amsterdam - Flevoland, is het VOvA tot een gedragen koers gekomen die relevant is voor alle scholen, medewerkers en leerlingen. De koers vormt een kader met richting én ruimte, waardoor de scholen keuzes kunnen maken die passen bij hun identiteit en leerlingen. En waarmee de gezamenlijke kracht wordt versterkt.

Bekijk hier het koersplan

4.

Samenwerken aan professionalisering

In 2022 is per school ruimte gegeven voor professionalisering op maat op de school. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe strategische koers is het versterken van de samenwerking, het samen met elkaar en van elkaar leren, want de maatschappelijk opgave waar het VOvA voor staat is complex. Onder meer door de energietransitie, de beweging naar een circulaire samenleving en de transitie naar een digitale samenleving. Maar ook het behouden van de verzorgingsstaat in tijden van vergrijzing. De druk op de arbeidsmarkt is enorm. In alle beroepsgroepen is een tekort en innovatie zal een belangrijk deel van de oplossing moeten vormen. Het VOvA wil met elkaar, de scholen onderling, en met de buitenwereld in verbinding blijven om antwoorden te kunnen geven op diverse vraagstukken zoals deze. Deze samenwerking heeft het VOvA georganiseerd in de vorm van netwerken over de scholen heen, waarin kennis wordt gedeeld over een specifiek thema of actualiteit om uiteindelijk de belofte aan onze leerlingen waar te maken.

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) heeft het volledige (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot en met vwo. De scholen hebben ieder een eigen karakter, doelgroep en onderwijsconcept. De maatschappelijke opgave waar de scholen van het VOvA voor staan is gelijk aan elkaar. Samen gaan de scholen deze opgave en uitdaging aan. Dat doen ze door een gezamenlijk kompas te volgen: de strategische koers 2023-2026; doen, maken, ontdekken, leren en worden.

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)