Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Alle schoolgebouwen van MBO College Centrum staan dicht bij elkaar in karakteristieke panden in het hart van Amsterdam. Je vindt hier de dynamiek van de wereld van toerisme en recreatie, business events, hotelmanagement en het ambachtelijk vakmanschap van de brood- en banketbakkersopleiding. 

In het voorjaar van 2022 opende de school weer volledig voor medewerkers en studenten. Corona lijkt al bijna vergeten, maar blijkt toch grote impact gehad te hebben. De gebouwen zijn in mei nog behoorlijk dun bevolkt. Aandachtspunten zijn het hogere verzuim, het voortijdig schoolverlaten, en de zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar vooral, het welbevinden en de motivatie van onze studenten. Na de zomervakantie loopt de school weer vol. MBO College Centrum gaat van start met frisse initiatieven. 

MBO College Centrum

Boudewijn Windmulder

student Business Events & Hospitality op MBO College Centrum

“We moeten nu een goede fundering leggen zodat we daar in de toekomst op kunnen bouwen” 

Boudewijn Windmulder studeert Business Events & Hospitality op MBO College Centrum, loopt op dit moment stage bij Puur Events, is penningmeester van de studentenraad op zijn college en is lid van de Centrale Studentenraad (CSR). Hij is ooit bij de studentenraad gegaan om het welzijn van de studenten op de kaart te zetten en om te onderzoeken wat er vanuit het oogpunt van de student beter kan op het college.

Boudewijn zijn interesse ligt vooral bij duurzaamheid. Een van de dragende strategische thema’s uit de meerjarenstrategie van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Sociale innovatie en diversiteit & inclusie zijn de andere dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s waar met behulp van kennisnetwerken vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Boudewijn naar de meerjarenstrategie op zijn college.

“We hebben echt geprobeerd op ons college de duurzame rol op ons te nemen. Ik zie dit bijvoorbeeld terug in de opleiding Plantbased Chef die vorig jaar is gestart. Hier worden studenten opgeleid tot een nieuwe generatie koks, die nadenken over een duurzame toekomst van eten en drinken. Maar we hebben ook regelmatig overleg met het managementteam en de directie van ons college, waarbij we de opdracht krijgen om in het kader van een thema van de meerjarenstrategie, bijvoorbeeld duurzaamheid, een project op te zetten”, gaat Boudewijn verder.

“Ik zal een voorbeeld geven van zo’n project. Op ons college zijn er verschillende werkgroepen waar wij vanuit de studentenraad bij betrokken zijn, de werkgroep armoede en de werkgroep duurzaamheid. Vanuit de directie werden de twee werkgroepen bij elkaar gezet en kregen wij de opdracht om voor de kerst een project te bedenken die bij de werkgroepen en de meerjarenstrategie zou passen. Toen hebben we gezamenlijk een Fashionswap georganiseerd. Tijdens dit event konden studenten kleding inleveren die zij niet meer droegen. Deze kleding hebben wij verzameld en uitgestald, zodat iedereen die dat wilde voor de feestdagen bij ons een ‘nieuwe’ outfit kon komen uitzoeken. Duurzaam winkelen dus.”

Voor de toekomst hoopt Boudewijn dat studenten meer samen komen om van elkaar te leren. “Ik hoop voor de toekomst dat studenten meer van elkaar gaan leren en niet alleen maar in hun eigen ‘groepje’ blijven hangen. Dit zouden we bijvoorbeeld kunnen doen door een onderwijsprogramma over duurzaamheid te maken wat opleidingoverschrijdend is. Ik hoop dat in 2026 dit soort initiatieven uitgeschreven zijn en klaarliggen om te gebruiken, want ik denk dat het belangrijk is om toekomstige studenten deze punten mee te geven. We moeten nu een goede fundering leggen zodat we daar in de toekomst op kunnen bouwen.”

Aandacht voor elkaar,
vitaliteit en energie 

Aandacht is een van de kernwaarden van onze organisatie en verankerd in het DNA van de medewerkers en hospitality-studenten.  Dit jaar was extra aandacht echter wenselijk. De lange periode van online onderwijs en thuiswerken heeft veel impact heeft gehad op zowel studenten als de medewerkers. Docenten, mentoren en coaches hebben zich met hart en ziel ingezet voor het welbevinden van onze studenten. De directie ondersteunde dit proces met regelmatige videoboodschappen en attenties voor studenten en collega’s. 

De eerste fysieke en gezamenlijke studiedag voor het gehele college in het theater DeLaMar werd bijna euforisch ontvangen. Het programma werd geopend door Joseph Oubelkas over zijn leven in gevangenschap. Het maakte veel positieve emoties los. Het werd eens en te meer duidelijk hoe het fysieke contact werd gemist. Aandacht was er ook van de studenten voor de docenten. Voor het eerst reikte de studentenraad awards uit aan docenten die bijzonder goed gepresteerd hadden tijdens de coronaperiode.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

56,1%

Aantal
studenten

2.600

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,8

Tevredenheid

medewerkers

6,7

Tevredenheid studenten

6,8

MBO College Centrum

Statistieken

Duurzaam en inclusief

Bij de plant-based koksopleiding is dat heel duidelijk. Een nieuw curriculum, een nieuwe leeromgeving, maar ook in het dagelijks handelen is de bewustwording zichtbaar. 

Weggooibekers worden vervangen door porselein, etenswaren worden duurzaam verpakt, afval wordt gescheiden en zelfs het kerstpakket bevat verantwoorde artikelen. Het jaar 2022 was voor MBO College Centrum een turbulent jaar. De veerkracht van het college is echter groot.

De vorig jaar gestarte opleiding Plant-based Chef krijgt veel publiciteit. Een toestroom van koks die duurzaam willen werken is het gevolg. Het lesrestaurant DinnerClub is aan vernieuwing toe. Warmoes wordt de nieuwe naam. De menukaart bevat overwegend smakelijke vegetarische gerechten. MBO College Centrum geeft in 2022 steeds meer zichtbare invulling aan de meerjarenstrategie. Inclusie, diversiteit en duurzaamheid zijn de rode draad tijdens studiedagen. Strategische doelstellingen hebben een duidelijke invloed op het handelen van studenten en medewerkers.

Focus op
herstelactiviteiten

In de tweede helft van 2022 kwam MBO College Centrum, net als de meeste onderwijsinstellingen te staan voor grote uitdagingen. Budgettaire moeilijkheden, moeilijke thuissituaties en motivatie problemen waren voor veel studenten eerder regel dan uitzondering. Nieuwe studenten misten de gezamenlijke fysieke start en dus het live contact met medestudenten. De rol van het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) om passende begeleiding te bieden en herstelactiviteiten te organiseren werd hierdoor nog belangrijker. Maatwerk op cognitief, maar voor op psychosociaal vlak leverden een bijdrage aan het schoolsucces van onze studenten. Grote inspanningen werden er geleverd door de begeleiders van de Entreegroepen. Ook in lastige omstandigheden gingen de lessen voor deze kwetsbaardere groepen gewoon door.

Verbinding in en
tussen de teams

vakken, inclusie en diversiteit speelden hierin een rol, maar ook de i-coaches droegen bij aan dit proces. Teamoverstijgend gingen de collega’s aan het werk met tools als Canvas, Mentimeter en Padlet. De aanzet tot deze samenwerking werd vaak gegeven op College Days, waarin collega’s met gelijke interesses elkaar ontmoetten tijdens (online) workshops. 

Een neveneffect van het online vergaderen was voor velen een inkijkje in de huiselijke omstandigheden van elkaar. Het teamgevoel werd hierdoor versterkt. Op zakelijk niveau werden er binnen MBO College Centrum een aantal sleutelfiguren benoemd die de onderwijskundige verbinding tussen de teams moesten borgen. Deze ‘verbinders’ kregen als opdracht te werken aan samenwerking binnen het college. Verbinders op het gebied van generieke

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Opleiden voor de wereld van morgen vraagt flexibiliteit en maatwerk. Verbreding van het onderwijspakket voor volwassenen was een van de prioriteiten van MBO College Centrum in 2022. Een leven lang ontwikkelen, al dan niet met een steuntje in de rug van het nieuwe STAP-budget. Van patissier tot gids, van vega-kok tot leermeester. Het aanbod voor lange en korte opleidingen voor volwassenen wordt voor het eerst geïmplementeerd op de website. Het LLO-ontwikkelteam is succesvol met het zoeken naar samenwerking met de gemeente, UWV en externe instellingen.

Alle schoolgebouwen van MBO College Centrum staan dicht bij elkaar in karakteristieke panden in het hart van Amsterdam. Je vindt hier de dynamiek van de wereld van toerisme en recreatie, business events, hotelmanagement en het ambachtelijk vakmanschap van de brood- en banketbakkersopleiding. 

In het voorjaar van 2022 opende de school weer volledig voor medewerkers en studenten. Corona lijkt al bijna vergeten, maar blijkt toch grote impact gehad te hebben. De gebouwen zijn in mei nog behoorlijk dun bevolkt. Aandachtspunten zijn het hogere verzuim, het voortijdig schoolverlaten, en de zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar vooral, het welbevinden en de motivatie van onze studenten. Na de zomervakantie loopt de school weer vol. MBO College Centrum gaat van start met frisse initiatieven. 

MBO College Centrum

Boudewijn Windmulder

student Business Events & Hospitality op MBO College Centrum

“We moeten nu een goede fundering leggen zodat we daar in de toekomst op kunnen bouwen” 

Boudewijn Windmulder studeert Business Events & Hospitality op MBO College Centrum, loopt op dit moment stage bij Puur Events, is penningmeester van de studentenraad op zijn college en is lid van de Centrale Studentenraad (CSR). Hij is ooit bij de studentenraad gegaan om het welzijn van de studenten op de kaart te zetten en om te onderzoeken wat er vanuit het oogpunt van de student beter kan op het college.

Boudewijn zijn interesse ligt vooral bij duurzaamheid. Een van de dragende strategische thema’s uit de meerjarenstrategie van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Sociale innovatie en diversiteit & inclusie zijn de andere dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s waar met behulp van kennisnetwerken vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Boudewijn naar de meerjarenstrategie op zijn college.

“We hebben echt geprobeerd op ons college de duurzame rol op ons te nemen. Ik zie dit bijvoorbeeld terug in de opleiding Plantbased Chef die vorig jaar is gestart. Hier worden studenten opgeleid tot een nieuwe generatie koks, die nadenken over een duurzame toekomst van eten en drinken. Maar we hebben ook regelmatig overleg met het managementteam en de directie van ons college, waarbij we de opdracht krijgen om in het kader van een thema van de meerjarenstrategie, bijvoorbeeld duurzaamheid, een project op te zetten”, gaat Boudewijn verder.

“Ik zal een voorbeeld geven van zo’n project. Op ons college zijn er verschillende werkgroepen waar wij vanuit de studentenraad bij betrokken zijn, de werkgroep armoede en de werkgroep duurzaamheid. Vanuit de directie werden de twee werkgroepen bij elkaar gezet en kregen wij de opdracht om voor de kerst een project te bedenken die bij de werkgroepen en de meerjarenstrategie zou passen. Toen hebben we gezamenlijk een Fashionswap georganiseerd. Tijdens dit event konden studenten kleding inleveren die zij niet meer droegen. Deze kleding hebben wij verzameld en uitgestald, zodat iedereen die dat wilde voor de feestdagen bij ons een ‘nieuwe’ outfit kon komen uitzoeken. Duurzaam winkelen dus.”

Voor de toekomst hoopt Boudewijn dat studenten meer samen komen om van elkaar te leren. “Ik hoop voor de toekomst dat studenten meer van elkaar gaan leren en niet alleen maar in hun eigen ‘groepje’ blijven hangen. Dit zouden we bijvoorbeeld kunnen doen door een onderwijsprogramma over duurzaamheid te maken wat opleidingoverschrijdend is. Ik hoop dat in 2026 dit soort initiatieven uitgeschreven zijn en klaarliggen om te gebruiken, want ik denk dat het belangrijk is om toekomstige studenten deze punten mee te geven. We moeten nu een goede fundering leggen zodat we daar in de toekomst op kunnen bouwen.”

Aandacht voor elkaar, vitaliteit en energie 

Aandacht is een van de kernwaarden van onze organisatie en verankerd in het DNA van de medewerkers en hospitality-studenten.  Dit jaar was extra aandacht echter wenselijk. De lange periode van online onderwijs en thuiswerken heeft veel impact heeft gehad op zowel studenten als de medewerkers. Docenten, mentoren en coaches hebben zich met hart en ziel ingezet voor het welbevinden van onze studenten. De directie ondersteunde dit proces met regelmatige videoboodschappen en attenties voor studenten en collega’s. 

De eerste fysieke en gezamenlijke studiedag voor het gehele college in het theater DeLaMar werd bijna euforisch ontvangen. Het programma werd geopend door Joseph Oubelkas over zijn leven in gevangenschap. Het maakte veel positieve emoties los. Het werd eens en te meer duidelijk hoe het fysieke contact werd gemist. Aandacht was er ook van de studenten voor de docenten. Voor het eerst reikte de studentenraad awards uit aan docenten die bijzonder goed gepresteerd hadden tijdens de coronaperiode.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

56,1%

Aantal
studenten

2.600

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,8

Tevredenheid

medewerkers

6,7

Tevredenheid

studenten

6,8

MBO College Centrum

Statistieken

Duurzaam en inclusief

Bij de plant-based koksopleiding is dat heel duidelijk. Een nieuw curriculum, een nieuwe leeromgeving, maar ook in het dagelijks handelen is de bewustwording zichtbaar. 

Weggooibekers worden vervangen door porselein, etenswaren worden duurzaam verpakt, afval wordt gescheiden en zelfs het kerstpakket bevat verantwoorde artikelen. Het jaar 2022 was voor MBO College Centrum een turbulent jaar. De veerkracht van het college is echter groot.

De vorig jaar gestarte opleiding Plant-based Chef krijgt veel publiciteit. Een toestroom van koks die duurzaam willen werken is het gevolg. Het lesrestaurant DinnerClub is aan vernieuwing toe. Warmoes wordt de nieuwe naam. De menukaart bevat overwegend smakelijke vegetarische gerechten. MBO College Centrum geeft in 2022 steeds meer zichtbare invulling aan de meerjarenstrategie. Inclusie, diversiteit en duurzaamheid zijn de rode draad tijdens studiedagen. Strategische doelstellingen hebben een duidelijke invloed op het handelen van studenten en medewerkers.

Focus op
herstelactiviteiten

In de tweede helft van 2022 kwam MBO College Centrum, net als de meeste onderwijsinstellingen te staan voor grote uitdagingen. Budgettaire moeilijkheden, moeilijke thuissituaties en motivatie problemen waren voor veel studenten eerder regel dan uitzondering. Nieuwe studenten misten de gezamenlijke fysieke start en dus het live contact met medestudenten. De rol van het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) om passende begeleiding te bieden en herstelactiviteiten te organiseren werd hierdoor nog belangrijker. Maatwerk op cognitief, maar voor op psychosociaal vlak leverden een bijdrage aan het schoolsucces van onze studenten. Grote inspanningen werden er geleverd door de begeleiders van de Entreegroepen. Ook in lastige omstandigheden gingen de lessen voor deze kwetsbaardere groepen gewoon door.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Opleiden voor de wereld van morgen vraagt flexibiliteit en maatwerk. Verbreding van het onderwijspakket voor volwassenen was een van de prioriteiten van MBO College Centrum in 2022. Een leven lang ontwikkelen, al dan niet met een steuntje in de rug van het nieuwe STAP-budget. Van patissier tot gids, van vega-kok tot leermeester. Het aanbod voor lange en korte opleidingen voor volwassenen wordt voor het eerst geïmplementeerd op de website. Het LLO-ontwikkelteam is succesvol met het zoeken naar samenwerking met de gemeente, UWV en externe instellingen.

Verbinding in en
tussen de teams

Een neveneffect van het online vergaderen was voor velen een inkijkje in de huiselijke omstandigheden van elkaar. Het teamgevoel werd hierdoor versterkt. Op zakelijk niveau werden er binnen MBO College Centrum een aantal sleutelfiguren benoemd die de onderwijskundige verbinding tussen de teams moesten borgen. Deze ‘verbinders’ kregen als opdracht te werken aan samenwerking binnen het college. Verbinders op het gebied van generieke vakken, inclusie en diversiteit speelden hierin een rol, maar ook de i-coaches droegen bij aan dit proces. Teamoverstijgend gingen de collega’s aan het werk met tools als Canvas, Mentimeter en Padlet. De aanzet tot deze samenwerking werd vaak gegeven op College Days, waarin collega’s met gelijke interesses elkaar ontmoetten tijdens (online) workshops.