Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

MBO College Zuidoost

Ondernemend en kleurrijk MBO College Zuidoost biedt opleidingen in Economie, Zakelijke Dienstverlening, Entree, Handel & Ondernemen (ook internationaal) en ICT. Tevens in Serviceberoepen (facilitaire dienstverlening, sport en zorg) en het Veiligheidscollege (uniformberoepen). Grondig oriënteren op een opleiding kan bij Izone. Niet voor niets noemt dit mbo-college zich het College van Kansen. Met een oriëntatietraject en opleidingen van niveau 1 tot en met 4 (bij ICT zelfs 5), allemaal onder één dak.

Manni Keketi, 16 jaar
student Sport & Recreatie niveau 2, MBO College Zuidoost

“Duurzaamheid is opgenomen in de lessen, waardoor studenten zich er nu meer bewust van zijn”

Manni Keketi is algemeen bestuurslid van de studentenraad van MBO College Zuidoost, waar ze de opleiding Sport & Recreatie niveau 2 volgt. Haar interesse ligt vooral bij het mentale welzijn van de studenten wat, vooral na de coronaperiode, volgens Manni meer aandacht verdient.

In 2021 zijn we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een nieuwe meerjarenstrategie. Sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie zijn de dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s waar met behulp van kennisnetwerken vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Manni naar de meerjarenstrategie op haar college.

“We hebben een hele kleine studentenraad op ons college. Het is voor ons dus moeilijk om met veel punten aan de slag te gaan, maar we hebben wel geprobeerd de punten die belangrijk zijn voor ons als raad en voor onze medestudenten zo goed mogelijk op te pakken en onder de aandacht te brengen. Zo is duurzaamheid een belangrijk punt hier in Zuidoost, want het stadsdeel wil het meest duurzame van Amsterdam worden. Onze studenten hebben hier vorig jaar als onderdeel van hun opleiding aan meegeholpen door een energie-kostenbesparende app te maken en een VR-bril programma te ontwikkelen, waarmee mensen kunnen ervaren hoe het is als ze hun woning verduurzamen. De gebruikers van de app leren meer over verduurzaming en hoe ze geld kunnen besparen. Daarnaast wordt duurzaamheid ook in de lessen opgenomen, waardoor studenten zich meer bewust zijn van het thema en straks beter voorbereid op hun toekomst.”

Voor de toekomst focust Manni zich binnen de studentenraad onder andere op de pijler inclusie en dan met name op de mentale gezondheid en weerbaarheid van de studenten. “Studenten die mentale problemen hebben, zijn nu vaak niet in beeld en vallen buiten de groep, terwijl we juist moeten letten op studenten die bijvoorbeeld voor een lange tijd zonder reden afwezig zijn. Vooral na de coronaperiode zijn er veel jongeren depressief. Ik wil hier meer aandacht aan geven, bijvoorbeeld door het organiseren van een Mental Health Week.”.

Aandacht voor elkaar, voor vitaliteit en energie

Het is mede dankzij de bevlogenheid van onze collega’s dat de continuïteit in ons onderwijs geborgd bleef in de coronaperiode en de tijd daarna. Dat geldt voor het creëren van een veilige, inclusieve leeromgeving voor de studenten, maar ook voor het realiseren van vernieuwend onderwijs. Veel aandacht ging in 2022 uit naar de vitaliteit en energie van medewerkers en naar duurzame inzetbaarheid. Met verwenmomenten als een stoelmassage en een gezellige, actieve gezamenlijke afsluiting en start van het schooljaar, waarin lekker eten altijd een centrale rol speelt.

Focus op verbinding in en tussen teams

House of Digital
In 2022 kwam er een formeel einde aan de publiek-private samenwerking House of Digital. De samenwerking heeft MBO College Zuidoost veel gebracht, waaronder de succesvolle opleiding E-commerce, een kruisbestuiving tussen commercie en ICT. Verder is de Associate Degree (AD) Software Engineer in samenwerking met Bit Academy en de Hogeschool van Amsterdam gerealiseerd. Een ander sprekend voorbeeld is de hybride opleiding ICT niveau 2, die onder meer bij MBO College Zuidoost is ontwikkeld. De studenten die hieraan deelnemen hebben een baangarantie.

In november sloot House of Digital af met een IT-conferentie voor studenten in de Johan Cruijff Arena. Enthousiaste deelnemende bedrijven, studenten en docenten ontmoetten elkaar tijdens speeddates voor banen en stages. En waren verschillende sprekers die studenten niet alleen wegwijs maakten in de ICT, maar ook tip en tricks gaven om een mooi en onafhankelijk leven te lijden.

Bekijk de video hier.

Impactspot
In Impactspot Zuidoost werken studenten uit verschillende teams (Economie – Marketing en Communicatie, ICT - Bit Academy en Handel & Ondernemen) nauw samen, met een waardevolle, bruikbare opbrengst. Voor opdrachtgever Stichting !Woon bedachten en ontwikkelden de studenten een energie(kosten)besparende applicatie, een VR-ervaring en een bewustwordingscampagne. Daarmee kan energiearmoede in Amsterdam-Zuidoost worden tegengegaan. Bewoners, maar ook bedrijven en organisaties kunnen virtueel, op een effectieve manier ervaren wat duurzame keuzes in een woning of pand betekenen. De toepassingen verhogen het energiebewustzijn. Impactspot Zuidoost heeft meerdere onderwijsprojecten waarbij duurzaamheid centraal staat.

MBO College Zuidoost

Statistieken

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,6

Tevredenheid

medewerkers

7,3

Tevredenheid

studenten

6,8

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

62,2%

Aantal
studenten

3.527

Flexibilisering van het onderwijs

Flexibilisering, maatwerk van het onderwijs is een ontwikkeling waar MBO College Zuidoost zich hard voor maakt. In 2022 startten verschillende trajecten op verschillende niveaus om maatwerk handen en voeten te geven.

Business Village

Een voorbeeld is het vormgeven van de Business Village binnen de opleiding Business Studies. Business Village is specifiek bedoeld voor studenten die wel weten dat zij een opleiding willen volgen in het werkveld zakelijke dienstverlening, maar niet helemaal wélke. In de Business Village starten zij samen, in een half jaar durende oriëntatieperiode. Daarin volgen zij de generieke vakken én volgen zij lessen in en maken zij kennis met de uitstroomrichtingen Legal, Finance en Business Support en Marketing, Communication en Events. Gastlessen en bedrijfsbezoeken zijn een belangrijk onderdeel en geven studenten een goed en reëel beeld, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Het neemt keuzestress bij de studenten weg. Het half jaar is zo ingericht dat de studenten qua kennis op hetzelfde niveau komen als hun medestudenten die direct gericht een opleidingskeuze hebben gemaakt binnen Business Studies. Tot dusver wordt de Business Village positief geëvalueerd met een rapportcijfer van een 7,8.

De gestapelde leerroute voor vo’ers
De doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo versterken. Dat is het principe van de gestapelde leerroute van vmbo-basis naar mbo niveau 2, die het Cburg College en MBO College Zuidoost hebben opgezet. Het is een leerroute voor een specifieke doelgroep vmbo’ers, die door willen stromen naar het mbo. In een flexibel traject worden deze leerlingen in een tot twee jaar opgeleid tot een startkwalificatie op mbo niveau 2. Zij volgen hun opleiding bij het CBurg College in de vertrouwde, kleinschalige omgeving van een vmbo-school, waardoor de leerlingen minder het risico lopen om geïntimideerd te raken door het groots(er) opgezette mbo.

Izone
De bij MBO College Zuidoost gestarte Izone vervult een voortrekkersrol als het gaat om onderwijsinnovatie en sociale innovatie. Een afwisselend, inhoudelijk sterk programma en een goed op elkaar inspelend team helpen de studenten. Door een grondige ontdekkingstocht van talenten en interesses vinden zij de opleiding die echt bij hen past. Het aantal studenten groeit gestaag. Naast Amsterdam-Zuidoost is Izone ook te vinden in Amsterdam-West en bij MBO College Amstelland. Als kenniscentrum voor onderwijsinnovatie blijft het Izone-team alert op gewenste ontwikkelingen, passende nieuwe onderwijsvormen en de flexibele doorstroom naar een reguliere opleiding. Gesprekken hierover met collega’s, ook op andere mbo-colleges, spelen daarbij een belangrijke rol.

Innovatiefestival
Studenten bewust maken van de veranderende wereld en wat dit van een toekomstige professional vraagt. Dat is het doel van het Innovatiefestival, dat de opleiding Business Studies organiseert. Het draait om bewustzijn en kritisch nadenken. Over innovaties, over veranderingen in het werkveld en de noodzaak om mee te blijven veranderen en jezelf ontwikkelen, over het herkennen en bestrijden van nepnieuws en desinformatie, over duurzaamheid. Een week lang werden studenten ondergedompeld met lezingen van gastsprekers, workshops en een bezoek aan het Youseum. Een intensieve, maar leerzame projectweek.

De kracht van MBO Next coaches en community
Om de studenten te ondersteunen bij een zachte landing op de arbeidsmarkt of nieuwe opleiding hebben de MBO Next coaches van MBO College Zuidoost veel werk verzet. Zij hebben een flink aantal studenten gemonitord en begeleid met coaching of advies bij de overstap naar een baan of een vervolgopleiding. Doordat de MBO Next coaches nauw samenwerken met de opleidingsteams en de adviseurs van het Loopbaan Expertise Centrum is een sluitend netwerk voor studenten ontstaan.

Bij MBO College Zuidoost ging in 2022 ook het communityplatform MBO Next Zuidoost live. MBO Next Zuidoost is de start van een professioneel netwerk voor onze studenten en alumni. Een community waar zij in de vertrouwde omgeving van school al lid van kunnen worden en zo een netwerk opbouwen om elkaar te helpen en om hulp te vragen. Op het interactieve platform kunnen studenten en oud-studenten terecht voor hulp, (bij)banen en stages, maar ook voor cursussen. Het ondersteunt hen om wendbaar te blijven in hun loopbaan, in een snel veranderende arbeidsmarkt. Voor MBO College Zuidoost zijn alumni waardevolle ambassadeurs, die feedback geven op het curriculum: belangrijke informatie voor het mbo-college om het onderwijsaanbod up-to-date te houden. Ook komen zij terug om studenten stages en banen aan te bieden. Minstens zo belangrijk zijn fysieke bijeenkomsten, waar (oud-)studenten, bedrijven en docenten elkaar ontmoeten. MBO College Zuidoost bedient zo niet alleen de zittende studenten, maar werkt als partner van het bedrijfsleven ook aan een passend onderwijsaanbod voor werknemers met een mbo-achtergrond in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

Onderwijsteam van het Jaar
Tijdens het ‘Dit is MBO Ambassadeursgala’ in Amersfoort heeft het team Helpende Zorg & Welzijn van opleidingsteam Entree & Serviceberoepen de eerste prijs behaald. Het mag zich een jaar lang ‘Onderwijsteam van het Jaar’ noemen. Te midden van World Skills-finalisten, collega-vakdocenten, praktijkopleiders en landelijke mbo-ambassadeurs ontving het team de prijs uit handen van minister Robbert Dijkgraaf. De minister benadrukt hoe belangrijk het is dat onderwijsteams in het zonnetje worden gezet. Om de veerkracht die ze in de afgelopen twee jaar hebben getoond. Trots is hij op alle teams die steeds weer hun bijdrage leveren aan vernieuwing van het onderwijs. “Iedereen die iets in het leven doet, kan dat alleen omdat je docenten hebt, die je hebben geholpen. De impact die onderwijsteams maken, iedere dag weer, is gigantisch. Daar ben ik ze heel erg dankbaar voor.”

Klik hier en lees meer

Groepsdynamica
Bij opleidingsteam Serviceberoepen is een vernieuwde invulling van het mentoraat ontwikkeld, zogenaamde groepsdynamica. Het nieuwe onderwijs heeft een hybride vorm, met een combinatie van fysiek en digitaal onderwijs. Door het digitale onderwijs kunnen studenten een afstand ervaren met hun medestudenten, hun docenten en mentor. Groepsdynamica moeten een gevoel van nabijheid creëren voor studenten. In zogenaamde loopbaanlessen wordt extra aandacht besteed aan het opbouwen van een relatie met klasgenoten en mentor. Studenten ervaren de ruimte om vragen te stellen en leren wat het betekent om elkaar te accepteren. Dit bevordert de leerprestaties. In groepsdynamica is de bijdrage van docenten en studenten even belangrijk.

Focus op inhaal- en herstelactiviteiten

De coronacrisis heeft veel invloed gehad op jongeren, op hun leerresultaten, hun gevoel van veiligheid en de sociale aspecten van hun leven. Dat beseffen medewerkers, maar ook de studentenraad. In 2022 lag er daarom extra nadruk op sociale veiligheid. De studentenraad organiseerde er zelfs een speciale projectweek voor met workshops en sprekers.

Ondernemend en kleurrijk MBO College Zuidoost biedt opleidingen in Economie, Zakelijke Dienstverlening, Entree, Handel & Ondernemen (ook internationaal) en ICT. Tevens in Serviceberoepen (facilitaire dienstverlening, sport en zorg) en het Veiligheidscollege (uniformberoepen). Grondig oriënteren op een opleiding kan bij Izone. Niet voor niets noemt dit mbo-college zich het College van Kansen. Met een oriëntatietraject en opleidingen van niveau 1 tot en met 4 (bij ICT zelfs 5), allemaal onder één dak.

MBO College Zuidoost

Manni Keketi, 16 jaar
student Sport & Recreatie niveau 2, MBO College Zuidoost

“Duurzaamheid is opgenomen in de lessen, waardoor studenten zich er nu meer bewust van zijn”

Manni Keketi is algemeen bestuurslid van de studentenraad van MBO College Zuidoost, waar ze de opleiding Sport & Recreatie niveau 2 volgt. Haar interesse ligt vooral bij het mentale welzijn van de studenten wat, vooral na de coronaperiode, volgens Manni meer aandacht verdient.

In 2021 zijn we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een nieuwe meerjarenstrategie. Sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie zijn de dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s waar met behulp van kennisnetwerken vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Manni naar de meerjarenstrategie op haar college.

“We hebben een hele kleine studentenraad op ons college. Het is voor ons dus moeilijk om met veel punten aan de slag te gaan, maar we hebben wel geprobeerd de punten die belangrijk zijn voor ons als raad en voor onze medestudenten zo goed mogelijk op te pakken en onder de aandacht te brengen. Zo is duurzaamheid een belangrijk punt hier in Zuidoost, want het stadsdeel wil het meest duurzame van Amsterdam worden. Onze studenten hebben hier vorig jaar als onderdeel van hun opleiding aan meegeholpen door een energie-kostenbesparende app te maken en een VR-bril programma te ontwikkelen, waarmee mensen kunnen ervaren hoe het is als ze hun woning verduurzamen. De gebruikers van de app leren meer over verduurzaming en hoe ze geld kunnen besparen. Daarnaast wordt duurzaamheid ook in de lessen opgenomen, waardoor studenten zich meer bewust zijn van het thema en straks beter voorbereid op hun toekomst.”

Voor de toekomst focust Manni zich binnen de studentenraad onder andere op de pijler inclusie en dan met name op de mentale gezondheid en weerbaarheid van de studenten. “Studenten die mentale problemen hebben, zijn nu vaak niet in beeld en vallen buiten de groep, terwijl we juist moeten letten op studenten die bijvoorbeeld voor een lange tijd zonder reden afwezig zijn. Vooral na de coronaperiode zijn er veel jongeren depressief. Ik wil hier meer aandacht aan geven, bijvoorbeeld door het organiseren van een Mental Health Week.”.

Business Village

Een voorbeeld is het vormgeven van de Business Village binnen de opleiding Business Studies. Business Village is specifiek bedoeld voor studenten die wel weten dat zij een opleiding willen volgen in het werkveld zakelijke dienstverlening, maar niet helemaal wélke. In de Business Village starten zij samen, in een half jaar durende oriëntatieperiode. Daarin volgen zij de generieke vakken én volgen zij lessen in en maken zij kennis met de uitstroomrichtingen Legal, Finance en Business Support en Marketing, Communication en Events. Gastlessen en bedrijfsbezoeken zijn een belangrijk onderdeel en geven studenten een goed en reëel beeld, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Het neemt keuzestress bij de studenten weg. Het half jaar is zo ingericht dat de studenten qua kennis op hetzelfde niveau komen als hun medestudenten die direct gericht een opleidingskeuze hebben gemaakt binnen Business Studies. Tot dusver wordt de Business Village positief geëvalueerd met een rapportcijfer van een 7,8.

De gestapelde leerroute voor vo’ers
De doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo versterken. Dat is het principe van de gestapelde leerroute van vmbo-basis naar mbo niveau 2, die het Cburg College en MBO College Zuidoost hebben opgezet. Het is een leerroute voor een specifieke doelgroep vmbo’ers, die door willen stromen naar het mbo. In een flexibel traject worden deze leerlingen in een tot twee jaar opgeleid tot een startkwalificatie op mbo niveau 2. Zij volgen hun opleiding bij het CBurg College in de vertrouwde, kleinschalige omgeving van een vmbo-school, waardoor de leerlingen minder het risico lopen om geïntimideerd te raken door het groots(er) opgezette mbo.

Izone
De bij MBO College Zuidoost gestarte Izone vervult een voortrekkersrol als het gaat om onderwijsinnovatie en sociale innovatie. Een afwisselend, inhoudelijk sterk programma en een goed op elkaar inspelend team helpen de studenten. Door een grondige ontdekkingstocht van talenten en interesses vinden zij de opleiding die echt bij hen past. Het aantal studenten groeit gestaag. Naast Amsterdam-Zuidoost is Izone ook te vinden in Amsterdam-West en bij MBO College Amstelland. Als kenniscentrum voor onderwijsinnovatie blijft het Izone-team alert op gewenste ontwikkelingen, passende nieuwe onderwijsvormen en de flexibele doorstroom naar een reguliere opleiding. Gesprekken hierover met collega’s, ook op andere mbo-colleges, spelen daarbij een belangrijke rol.

Innovatiefestival
Studenten bewust maken van de veranderende wereld en wat dit van een toekomstige professional vraagt. Dat is het doel van het Innovatiefestival, dat de opleiding Business Studies organiseert. Het draait om bewustzijn en kritisch nadenken. Over innovaties, over veranderingen in het werkveld en de noodzaak om mee te blijven veranderen en jezelf ontwikkelen, over het herkennen en bestrijden van nepnieuws en desinformatie, over duurzaamheid. Een week lang werden studenten ondergedompeld met lezingen van gastsprekers, workshops en een bezoek aan het Youseum. Een intensieve, maar leerzame projectweek.

Aandacht voor elkaar, voor vitaliteit en energie

Het is mede dankzij de bevlogenheid van onze collega’s dat de continuïteit in ons onderwijs geborgd bleef in de coronaperiode en de tijd daarna. Dat geldt voor het creëren van een veilige, inclusieve leeromgeving voor de studenten, maar ook voor het realiseren van vernieuwend onderwijs. Veel aandacht ging in 2022 uit naar de vitaliteit en energie van medewerkers en naar duurzame inzetbaarheid. Met verwenmomenten als een stoelmassage en een gezellige, actieve gezamenlijke afsluiting en start van het schooljaar, waarin lekker eten altijd een centrale rol speelt.

House of Digital
In 2022 kwam er een formeel einde aan de publiek-private samenwerking House of Digital. De samenwerking heeft MBO College Zuidoost veel gebracht, waaronder de succesvolle opleiding E-commerce, een kruisbestuiving tussen commercie en ICT. Verder is de Associate Degree (AD) Software Engineer in samenwerking met Bit Academy en de Hogeschool van Amsterdam gerealiseerd. Een ander sprekend voorbeeld is de hybride opleiding ICT niveau 2, die onder meer bij MBO College Zuidoost is ontwikkeld. De studenten die hieraan deelnemen hebben een baangarantie.

In november sloot House of Digital af met een IT-conferentie voor studenten in de Johan Cruijff Arena. Enthousiaste deelnemende bedrijven, studenten en docenten ontmoetten elkaar tijdens speeddates voor banen en stages. En waren verschillende sprekers die studenten niet alleen wegwijs maakten in de ICT, maar ook tip en tricks gaven om een mooi en onafhankelijk leven te lijden.

Bekijk de video hier.

Focus op verbinding in en tussen teams

Impactspot
In Impactspot Zuidoost werken studenten uit verschillende teams (Economie – Marketing en Communicatie, ICT - Bit Academy en Handel en Ondernemen) nauw samen, met een waardevolle, bruikbare opbrengst. Voor opdrachtgever Stichting !Woon bedachten en ontwikkelden de studenten een energie(kosten)besparende applicatie, een VR-ervaring en een bewustwordings-campagne. Daarmee kan energiearmoede in Amsterdam-Zuidoost worden tegengegaan. Bewoners, maar ook bedrijven en organisaties kunnen virtueel, op een effectieve manier ervaren wat duurzame keuzes in een woning of pand betekenen. De toepassingen verhogen het energiebewustzijn. Impactspot Zuidoost heeft meerdere onderwijsprojecten waarbij duurzaamheid centraal staat.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

62,1%

Aantal
studenten

3.527

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,6

Tevredenheid

medewerkers

7,1

Tevredenheid

studenten

6,8

MBO College Zuidoost

Statistieken

Flexibilisering van het onderwijs

Flexibilisering, maatwerk van het onderwijs is een ontwikkeling waar MBO College Zuidoost zich hard voor maakt. In 2022 startten verschillende trajecten op verschillende niveaus om maatwerk handen en voeten te geven.

De kracht van MBO Next coaches en community
Om de studenten te ondersteunen bij een zachte landing op de arbeidsmarkt of nieuwe opleiding hebben de MBO Next coaches van MBO College Zuidoost veel werk verzet. Zij hebben een flink aantal studenten gemonitord en begeleid met coaching of advies bij de overstap naar een baan of een vervolgopleiding. Doordat de MBO Next coaches nauw samenwerken met de opleidingsteams en de adviseurs van het Loopbaan Expertise Centrum is een sluitend netwerk voor studenten ontstaan.

Bij MBO College Zuidoost ging in 2022 ook het communityplatform MBO Next Zuidoost live. MBO Next Zuidoost is de start van een professioneel netwerk voor onze studenten en alumni. Een community waar zij in de vertrouwde omgeving van school al lid van kunnen worden en zo een netwerk opbouwen om elkaar te helpen en om hulp te vragen. Op het interactieve platform kunnen studenten en oud-studenten terecht voor hulp, (bij)banen en stages, maar ook voor cursussen. Het ondersteunt hen om wendbaar te blijven in hun loopbaan, in een snel veranderende arbeidsmarkt. Voor MBO College Zuidoost zijn alumni waardevolle ambassadeurs, die feedback geven op het curriculum: belangrijke informatie voor het mbo-college om het onderwijsaanbod up-to-date te houden. Ook komen zij terug om studenten stages en banen aan te bieden. Minstens zo belangrijk zijn fysieke bijeenkomsten, waar (oud-)studenten, bedrijven en docenten elkaar ontmoeten. MBO College Zuidoost bedient zo niet alleen de zittende studenten, maar werkt als partner van het bedrijfsleven ook aan een passend onderwijsaanbod voor werknemers met een mbo-achtergrond in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

Onderwijsteam van het Jaar
Tijdens het ‘Dit is MBO Ambassadeursgala’ in Amersfoort heeft het team Helpende Zorg & Welzijn van opleidingsteam Entree & Serviceberoepen de eerste prijs behaald. Het mag zich een jaar lang ‘Onderwijsteam van het Jaar’ noemen. Te midden van World Skills-finalisten, collega-vakdocenten, praktijkopleiders en landelijke mbo-ambassadeurs ontving het team de prijs uit handen van minister Robbert Dijkgraaf. De minister benadrukt hoe belangrijk het is dat onderwijsteams in het zonnetje worden gezet. Om de veerkracht die ze in de afgelopen twee jaar hebben getoond. Trots is hij op alle teams die steeds weer hun bijdrage leveren aan vernieuwing van het onderwijs. “Iedereen die iets in het leven doet, kan dat alleen omdat je docenten hebt, die je hebben geholpen. De impact die onderwijsteams maken, iedere dag weer, is gigantisch. Daar ben ik ze heel erg dankbaar voor.”

Klik hier en lees meer

Focus op inhaal- en herstelactiviteiten

De coronacrisis heeft veel invloed gehad op jongeren, op hun leerresultaten, hun gevoel van veiligheid en de sociale aspecten van hun leven. Dat beseffen medewerkers, maar ook de studentenraad. In 2022 lag er daarom extra nadruk op sociale veiligheid. De studentenraad organiseerde er zelfs een speciale projectweek voor met workshops en sprekers.

Groepsdynamica
Bij opleidingsteam Serviceberoepen is een vernieuwde invulling van het mentoraat ontwikkeld, zogenaamde groepsdynamica. Het nieuwe onderwijs heeft een hybride vorm, met een combinatie van fysiek en digitaal onderwijs. Door het digitale onderwijs kunnen studenten een afstand ervaren met hun medestudenten, hun docenten en mentor. Groepsdynamica moeten een gevoel van nabijheid creëren voor studenten. In zogenaamde loopbaanlessen wordt extra aandacht besteed aan het opbouwen van een relatie met klasgenoten en mentor. Studenten ervaren de ruimte om vragen te stellen en leren wat het betekent om elkaar te accepteren. Dit bevordert de leerprestaties. In groepsdynamica is de bijdrage van docenten en studenten even belangrijk.