Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

MBO College Hilversum vindt het belangrijk om de studenten de ruimte en ondersteuning te geven om zelf te ontdekken wie ze zijn, waar hun kracht ligt en welk beroep hen het beste past en hoe zij willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Ontdekkingsgericht leren, noemen ze dat. Hierdoor kunnen de studenten zich ontwikkelen tot toekomstbestendige mensen met kansen en mogelijkheden, op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

MBO College Hilversum

Wadner van den Heuvel, 24 jaar

student Software Development, MBO College Hilversum

Door duurzaamheid bespreekbaar te maken voelen de studenten de vrijheid om het er over te hebben”

Wadner van den Heuvel studeert Software Development op MBO College Hilversum, is voorzitter van de studentenraad op zijn college, is algemeen lid bij de Centrale Studentenraad (CSR) en is voorzitter van de werkgroep GROW binnen de Jonge Klimaatbeweging. Hier geeft hij samen met de andere leden trainingen aan jongeren over duurzaamheid. Hij is nu bezig met afstuderen en hoopt daarna verder te studeren aan het hbo.

“Over de meerjarenstrategie hebben we het vaak gehad binnen de studentenraad en duurzaamheid is een van de pijlers waar ik actief mee bezig ben geweest”, begint Wadner zijn verhaal. “Dus veranderingen op het gebied van duurzaamheid zie ik zeker terug op ons college, denk bijvoorbeeld aan de Tribe Duurzaamheid & Circulariteit die vorig jaar is opgericht. Binnen deze groep delen studenten en medewerkers die zich betrokken voelen bij dit thema hun verhalen, gedachten en kennis en gaan ze samen op zoek naar manieren om duurzaamheid en circulariteit binnen ons college onder de aandacht te brengen.” Dit kan op veel manieren, aldus Wadner. Zo geeft Wadner het voorbeeld dat de kantine op woensdag alleen vegetarische maaltijden serveert en vertelt hij over de verbouwing van het college. “De school is in 2021 gestart met een verbouwing, waarbij duurzaamheid centraal stond. Hierbij kun je denken aan het hergebruiken en recyclen van bouwmateriaal, een mooi voorbeeld van circulariteit. Onder andere door deze aanpak hebben we zelfs vorig jaar de groene vlag van Eco-Schools gekregen, een keurmerk voor scholen die duurzame stappen zetten en daarbij de student centraal stellen.”

Wadner zijn groene hart bonkt als hij aan alle stappen denkt die al zijn gezet, maar voor de toekomst heeft hij nog wensen. “Ik ben actief bezig om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat duurzaamheid meer in de lessen terug kan komen op een manier dat het zowel voor de docent als de student goed voelt. Door duurzaamheid meer bespreekbaar te maken voelen de studenten ook meer vrijheid om het er over te hebben. Want veel studenten zijn bezig met het thema, maar voelen de ruimte niet om dit te uiten. Als deze ruimte er tijdens de les wel is, kunnen de studenten hun ideeën uitwisselen met elkaar en ontstaan er wellicht goede nieuwe ideeën om ons college nog duurzamer te maken.”

Aandacht voor elkaar, voor vitaliteit en energie

In 2022 werden we geconfronteerd met het weer opstarten van het reguliere onderwijs en het normale leven, na het opheffen van alle coronabeperkingen. Dit bracht diverse uitdagingen met zich mee rondom de vitaliteit van onze medewerkers. Het hebben van voldoende energie en veerkracht kwam op diverse momenten naar de oppervlakte.

Er is volop ingezet om medewerkers de nodige tools te geven om te werken aan de eigen balans en de regie te geven over de eigen energie. Dit is vormgegeven door alle medewerkers vier dagen per jaar uit te roosteren voor deelname aan de BOOST-scholingsdagen, met een aanbod van scholing of workshops op het gebied van pedagogiek/didactiek, applicaties, vitaliteit en het delen van successen. Vitaliteitsworkshops over gezonde voeding, goed slapen, werkgeluk, mindfulness, balans en energie bleken zeer populair bij de medewerkers. Ook is het aanbod dat via de opleidingssite RocWISE en de vitaliteitssite Happy@work-site beschikbaar is gesteld, goed onder de aandacht gebracht bij medewerkers.

Daarnaast heeft het HR-team en de Arbodienst een netwerk aan coaches die gekoppeld kunnen worden aan een specifieke vraag, behoefte, probleem van de medewerker. Eind 2022 hebben studenten van de Hogeschool Utrecht een onderzoek binnen MBO College Hilversum gedaan over “In hoeverre sluit het vitaliteitsaanbod van MBO College Hilversum aan bij de behoeften van de medewerkers en wat kan de organisatie doen om de aansluiting te verbeteren?”

Samenwerkzones

Nog een ontwikkeling die de verbinding tussen de teams stimuleert zijn de nieuwe samenwerkzones die door de verbouwing van het college gecreëerd zijn. In de vernieuwde school wordt op een andere manier gewerkt dan voorheen. Op een flexibele werkplek, waar je samen met andere collega’s werkt aan een gezamenlijk doel: tevreden studenten. Er zijn meerdere typen werkplekken (stiltewerkplekken, vergaderruimtes, brainstormruimtes en interactieve ruimtes). Nieuw zijn de samenwerkzones waar je, met je directe collega’s en collega’s uit andere teams, samenwerkt, innoveert en elkaar inspireert.

Tribes

We willen ervaring opdoen met een andere manier van samenwerken, van het gesprek aangaan, van besluiten nemen en een andere manier van veranderen. Zo kwamen we terecht op de methodiek van tribes en virale verandering. Op MBO College Hilversum zijn in 2022 drie tribes geformeerd rondom de drie dragende thema’s vanuit de meerjarenstrategie: inclusiviteit & diversiteit, duurzaamheid & circulariteit en sociale innovatie. In deze tribes werken medewerkers en studenten, los van hun functie, samen die zich verbonden voelen met het thema van de tribe en die daar ook echt iets mee willen doen. Tribes zijn open systemen, waarvan je lid kunt worden door eigen keuze en waarbij het delen en verbinden van kennis en verhalen over het thema en de methodiek van tribes belangrijk is. Tegelijkertijd heeft een tribe ook een belangrijke rol als aanjager van activiteiten, die zodanig prikkelen dat het anderen in beweging zet. Dit wordt virale verandering genoemd. Op dit moment zijn in totaal vijftig medewerkers en studenten lid van een tribe.    

Co-creatie

In het college jaarplan voor 2022 - 2023 is gekozen voor het overkoepelende thema co-creatie. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Er is sprake van een dialoog, een gemeenschappelijke basis, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voor succesvol co-creëren zijn gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid en vertrouwen van groot belang. Co-creatie is bovenal een sleutel tot succes bij het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

Combinaties maken: je kunt combinaties maken uit het aanbod van verschillende opleidingen om zo goed voorbereid te zijn op jouw toekomst.

8.

Periodieke instroom: je kunt elke periode instromen.

7.

Betrokken begeleiding: je wordt begeleid bij het maken van je keuzes door vaste aanspreekpunten.

6.

Behaalde resultaten meenemen: als je van opleiding wisselt bouw je voort op je eerder behaalde resultaten.

5.

Examen on demand: je kunt examen doen wanneer jij er aan toe bent en hebt zelf invloed op het moment van afname.

4.

Inzicht in persoonlijke leerroute: je hebt toegang tot één systeem, waarin je 24/7 je studievoortgang kunt inzien en wat je mogelijke vervolgstappen zijn. Je kunt hierin je studieplanning maken, waaruit een passend rooster volgt.

3.

Zelf kiezen en plannen: binnen jouw leerroute kun jij je onderwijsprogramma in de tijd, volgorde, locatie en/of inhoud samenstellen.

2.

1.

Passende leerroute: de student kan kiezen uit diverse leerroutes, passend bij de leerbehoefte. De leerroutes onderscheiden zich op verschillende dimensies: wordt er met name op school geleerd of juist in de praktijk? Volgt een student een vaststaande leerroute of is er een meer flexibel programma? Moet de student gelijk een richting kiezen, of kan dat ook later in de opleiding? Wordt er opgeleid voor een specifiek beroep of is het juist een brede opleiding?

8 studentbeloften voor onderwijs op maat

Onderwijs op maat

Onderwijs op Maat is een van de pijlers in de strategische koers van MBO College Hilversum. In hun tijd bij het college krijgen studenten de ruimte om zelf invulling te geven aan hun leerroute en werd gestart met het Programma Onderwijs op Maat (POOM). Ook krijgen studenten met behulp van de Flexx-tool zelf de mogelijkheid om zich in te schrijven voor examens en onderwijs op maat in te roosteren. Daarnaast zijn er acht studentbeloften geformuleerd die als het ware de kapstokprincipes zijn voor onderwijs op maat.

Aansluiten op de behoeften

Voor het maken van een relevant aanbod aan laatstejaars studenten niveau 3 en 4 is een samenwerking ontstaan met stichting Ollie. Ollie heeft een serie trainingen gericht op het empoweren en faciliteren van jongeren in hun (zoek)tocht naar een bewuste, kansrijke en vreugdevolle loopbaan. 


Ook met het Leerwerkloket is een korte lijn voor de inzet van langere loopbaantrajecten voor oud-studenten. Verder zijn de eerste stappen genomen om meer activiteiten te organiseren met hbo-instellingen uit de omliggende regio's. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om actiever samen te werken met Young Capital, een uitzendbureau voor jongeren. Daarnaast is er bij verschillende opleidingen specifieke begeleiding geweest met het oog op doorstroom naar werk of vervolgopleiding.

 
Voor de opleidingen op niveau 1 en 2 is een aanbod gecreëerd en in kaart gebracht welke behoefte er ligt per opleiding. Dit is gebeurd door het gesprek aan te gaan met docenten en opleidingsmanagers en met de studenten zelf (klassikaal, individueel en door het nabellen van gediplomeerden). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanbod passend bij de behoefte:

 • Sollicitatie- en werkgeversvaardigheden

 • Cv-check en LinkedIn-advies

 • Voorbereiding vervolgkeuze

 • Onder woorden brengen van kwaliteiten en vaardigheden

 • Financieel inzicht bij doorstuderen of gaan werken

Ook is er een samenwerking opgezet met Life After School. Zij hebben trainingen verzorgd over binding, bewustwording en beweging. Studenten/ gediplomeerden creëren een toekomstperspectief en kunnen hierdoor goede keuzes maken in hun vervolgstap. Daarnaast is specifieke aandacht besteed aan studenten die zijn doorgestroomd van niveau 2 naar niveau 4.

MBO College Hilversum

Statistieken

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,7

Tevredenheid

medewerkers

7,0

Tevredenheid

studenten

6,7

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

58,9%

Aantal
studenten

6.723

Verbouwing Arena

 

eenmaal waardevol – en eigenlijk onmisbaar – is voor studenten. Juist in de levensfase waarin zij zich bevinden en op een moment waarop socialisatie en subjectivering ontzettend belangrijk is. Het is mooi om te zien hoe flexibel studenten in deze tijd waren. Maar ook hoe flexibel en creatief docenten waren. Zij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten binnen de nominale tijd konden afstuderen. Ook hebben we in 2021 gezien dat er meer waardering kwam voor het onderwijs en specifiek voor het mbo.

MBO College Hilversum zat in 2022 in een grote verbouwing van het pand aan de Arena. Zo sluit de school helemaal aan bij onze onderwijsvisie en strategische koers. Concreet betekent het meer diversiteit in onderwijsruimtes. Zoals meer ontmoetingsplekken voor studenten, diverse samenwerkzones en ruimtes voor het verzorgen van online lessen. De gehele transformatie van het gebouw leidt tot meer licht, groen en openheid. MBO College Hilversum heeft ook een aantal buitenlocaties. Alle media-opleidingen zitten op het Media Park, in hét mediahart van Nederland. Daar is een echte Mediacampus gecreëerd. Zo realiseren wij ook echt toegevoegde waarde voor onze mediastudenten. Want ze zitten natuurlijk op school, maar door de ontwikkeling van deze Mediacampus begeven ze zich gelijk in een andere context, namelijk het bedrijfsleven. Wij kunnen zo onze studenten makkelijker begeleiden naar werk of vervolgonderwijs.

MBO College Hilversum wil studenten de ruimte en ondersteuning geven om zelf te ontdekken wie ze zijn, waar hun kracht ligt, welk beroep hen het beste past en hoe zij willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Ontdekkingsgericht leren noemen we dat. Hierdoor kunnen onze studenten zich ontwikkelen tot toekomstbestendige mensen met alle kansen en mogelijkheden, op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

MBO College Hilversum

Wadner van den Heuvel, 24 jaar

student Software Development, MBO College Hilversum

Door duurzaamheid bespreekbaar te maken voelen de studenten de vrijheid om het er over te hebben”

Wadner van den Heuvel studeert Software Development op MBO College Hilversum, is voorzitter van de studentenraad op zijn college, is algemeen lid bij de Centrale Studentenraad (CSR) en is voorzitter van de werkgroep GROW binnen de Jonge Klimaatbeweging. Hier geeft hij samen met de andere leden trainingen aan jongeren over duurzaamheid. Hij is nu bezig met afstuderen en hoopt daarna verder te studeren aan het hbo.

“Over de meerjarenstrategie hebben we het vaak gehad binnen de studentenraad en duurzaamheid is een van de pijlers waar ik actief mee bezig ben geweest”, begint Wadner zijn verhaal. “Dus veranderingen op het gebied van duurzaamheid zie ik zeker terug op ons college, denk bijvoorbeeld aan de Tribe Duurzaamheid & Circulariteit die vorig jaar is opgericht. Binnen deze groep delen studenten en medewerkers die zich betrokken voelen bij dit thema hun verhalen, gedachten en kennis en gaan ze samen op zoek naar manieren om duurzaamheid en circulariteit binnen ons college onder de aandacht te brengen.” Dit kan op veel manieren, aldus Wadner. Zo geeft Wadner het voorbeeld dat de kantine op woensdag alleen vegetarische maaltijden serveert en vertelt hij over de verbouwing van het college. “De school is in 2021 gestart met een verbouwing, waarbij duurzaamheid centraal stond. Hierbij kun je denken aan het hergebruiken en recyclen van bouwmateriaal, een mooi voorbeeld van circulariteit. Onder andere door deze aanpak hebben we zelfs vorig jaar de groene vlag van Eco-Schools gekregen, een keurmerk voor scholen die duurzame stappen zetten en daarbij de student centraal stellen.”

Wadner zijn groene hart bonkt als hij aan alle stappen denkt die al zijn gezet, maar voor de toekomst heeft hij nog wensen. “Ik ben actief bezig om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat duurzaamheid meer in de lessen terug kan komen op een manier dat het zowel voor de docent als de student goed voelt. Door duurzaamheid meer bespreekbaar te maken voelen de studenten ook meer vrijheid om het er over te hebben. Want veel studenten zijn bezig met het thema, maar voelen de ruimte niet om dit te uiten. Als deze ruimte er tijdens de les wel is, kunnen de studenten hun ideeën uitwisselen met elkaar en ontstaan er wellicht goede nieuwe ideeën om ons college nog duurzamer te maken.”

Aandacht voor elkaar, voor vitaliteit en energie

In 2022 werden we geconfronteerd met het weer opstarten van het reguliere onderwijs en het normale leven, na het opheffen van alle coronabeperkingen. Dit bracht diverse uitdagingen met zich mee rondom de vitaliteit van onze medewerkers. Het hebben van voldoende energie en veerkracht kwam op diverse momenten naar de oppervlakte.

Er is volop ingezet om medewerkers de nodige tools te geven om te werken aan de eigen balans en de regie te geven over de eigen energie. Dit is vormgegeven door alle medewerkers vier dagen per jaar uit te roosteren voor deelname aan de BOOST-scholingsdagen, met een aanbod van scholing of workshops op het gebied van pedagogiek/didactiek, applicaties, vitaliteit en het delen van successen. Vitaliteitsworkshops over gezonde voeding, goed slapen, werkgeluk, mindfulness, balans en energie bleken zeer populair bij de medewerkers. Ook is het aanbod dat via de opleidingssite RocWISE en de vitaliteitssite Happy@work-site beschikbaar is gesteld, goed onder de aandacht gebracht bij medewerkers.

Daarnaast heeft het HR-team en de Arbodienst een netwerk aan coaches die gekoppeld kunnen worden aan een specifieke vraag, behoefte, probleem van de medewerker. Eind 2022 hebben studenten van de Hogeschool Utrecht een onderzoek binnen MBO College Hilversum gedaan over “In hoeverre sluit het vitaliteitsaanbod van MBO College Hilversum aan bij de behoeften van de medewerkers en wat kan de organisatie doen om de aansluiting te verbeteren?”

Samenwerkzones

Nog een ontwikkeling die de verbinding tussen de teams stimuleert zijn de nieuwe samenwerkzones die door de verbouwing van het college gecreëerd zijn. In de vernieuwde school wordt op een andere manier gewerkt dan voorheen. Op een flexibele werkplek, waar je samen met andere collega’s werkt aan een gezamenlijk doel: tevreden studenten. Er zijn meerdere typen werkplekken (stiltewerkplekken, vergaderruimtes, brainstormruimtes en interactieve ruimtes). Nieuw zijn de samenwerkzones waar je, met je directe collega’s en collega’s uit andere teams, samenwerkt, innoveert en elkaar inspireert.

Tribes

We willen ervaring opdoen met een andere manier van samenwerken, van het gesprek aangaan, van besluiten nemen en een andere manier van veranderen. Zo kwamen we terecht op de methodiek van tribes en virale verandering. Op MBO College Hilversum zijn in 2022 drie tribes geformeerd rondom de drie dragende thema’s vanuit de meerjarenstrategie: inclusiviteit & diversiteit, duurzaamheid & circulariteit en sociale innovatie. In deze tribes werken medewerkers en studenten, los van hun functie, samen die zich verbonden voelen met het thema van de tribe en die daar ook echt iets mee willen doen. Tribes zijn open systemen, waarvan je lid kunt worden door eigen keuze en waarbij het delen en verbinden van kennis en verhalen over het thema en de methodiek van tribes belangrijk is. Tegelijkertijd heeft een tribe ook een belangrijke rol als aanjager van activiteiten, die zodanig prikkelen dat het anderen in beweging zet. Dit wordt virale verandering genoemd. Op dit moment zijn in totaal vijftig medewerkers en studenten lid van een tribe.    

Co-creatie

In het college jaarplan voor 2022 - 2023 is gekozen voor het overkoepelende thema co-creatie. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Er is sprake van een dialoog, een gemeenschappelijke basis, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voor succesvol co-creëren zijn gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid en vertrouwen van groot belang. Co-creatie is bovenal een sleutel tot succes bij het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

 • Passende leerroute: de student kan kiezen uit diverse leerroutes, passend bij de leerbehoefte. De leerroutes onderscheiden zich op verschillende dimensies: wordt er met name op school geleerd of juist in de praktijk? Volgt een student een vaststaande leerroute of is er een meer flexibel programma? Moet de student gelijk een richting kiezen, of kan dat ook later in de opleiding? Wordt er opgeleid voor een specifiek beroep of is het juist een brede opleiding?

 • Zelf kiezen en plannen: binnen jouw leerroute kun jij je onderwijsprogramma in de tijd, volgorde, locatie en/of inhoud samenstellen.

 • Inzicht in persoonlijke leerroute: je hebt toegang tot één systeem, waarin je 24/7 je studievoortgang kunt inzien en wat je mogelijke vervolgstappen zijn. Je kunt hierin je studieplanning maken, waaruit een passend rooster volgt.

 • Examen on demand: je kunt examen doen wanneer jij er aan toe bent en hebt zelf invloed op het moment van afname.

 • Behaalde resultaten meenemen: als je van opleiding wisselt bouw je voort op je eerder behaalde resultaten.

 • Betrokken begeleiding: je wordt begeleid bij het maken van je keuzes door vaste aanspreekpunten.

 • Periodieke instroom: je kunt elke periode instromen.

 • Combinaties maken: je kunt combinaties maken uit het aanbod van verschillende opleidingen om zo goed voorbereid te zijn op jouw toekomst.

8 studentbeloften voor onderwijs op maat

Onderwijs op maat

Onderwijs op Maat is een van de pijlers in de strategische koers van MBO College Hilversum. In hun tijd bij het college krijgen studenten de ruimte om zelf invulling te geven aan hun leerroute en werd gestart met het Programma Onderwijs op Maat (POOM). Ook krijgen studenten met behulp van de Flexx-tool zelf de mogelijkheid om zich in te schrijven voor examens en onderwijs op maat in te roosteren. Daarnaast zijn er acht studentbeloften geformuleerd die als het ware de kapstokprincipes zijn voor onderwijs op maat.

Aansluiten op de behoeften

Voor het maken van een relevant aanbod aan laatstejaars studenten niveau 3 en 4 is een samenwerking ontstaan met stichting Ollie. Ollie heeft een serie trainingen gericht op het empoweren en faciliteren van jongeren in hun (zoek)tocht naar een bewuste, kansrijke en vreugdevolle loopbaan. 


Ook met het Leerwerkloket is een korte lijn voor de inzet van langere loopbaantrajecten voor oud-studenten. Verder zijn de eerste stappen genomen om meer activiteiten te organiseren met hbo-instellingen uit de omliggende regio's. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om actiever samen te werken met Young Capital, een uitzendbureau voor jongeren. Daarnaast is er bij verschillende opleidingen specifieke begeleiding geweest met het oog op doorstroom naar werk of vervolgopleiding.

 
Voor de opleidingen op niveau 1 en 2 is een aanbod gecreëerd en in kaart gebracht welke behoefte er ligt per opleiding. Dit is gebeurd door het gesprek aan te gaan met docenten en opleidingsmanagers en met de studenten zelf (klassikaal, individueel en door het nabellen van gediplomeerden). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanbod passend bij de behoefte:

 • Sollicitatie- en werkgeversvaardigheden

 • Cv-check en LinkedIn-advies

 • Voorbereiding vervolgkeuze

 • Onder woorden brengen van kwaliteiten en vaardigheden

 • Financieel inzicht bij doorstuderen of gaan werken

Ook is er een samenwerking opgezet met Life After School. Zij hebben trainingen verzorgd over binding, bewustwording en beweging. Studenten/ gediplomeerden creëren een toekomstperspectief en kunnen hierdoor goede keuzes maken in hun vervolgstap. Daarnaast is specifieke aandacht besteed aan studenten die zijn doorgestroomd van niveau 2 naar niveau 4.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

58,9%

Aantal
studenten

6.723

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,7

Tevredenheid

medewerkers

7,0

Tevredenheid

studenten

6,7

MBO College Hilversum

Statistieken

Verbouwing Arena

MBO College Hilversum zat in 2022 in een grote verbouwing van het pand aan de Arena. Zo sluit de school helemaal aan bij onze onderwijsvisie en strategische koers. Concreet betekent het meer diversiteit in onderwijsruimtes. Zoals meer ontmoetingsplekken voor studenten, diverse samenwerkzones en ruimtes voor het verzorgen van online lessen. De gehele transformatie van het gebouw leidt tot meer licht, groen en openheid. MBO College Hilversum heeft ook een aantal buitenlocaties. Alle media-opleidingen zitten op het Media Park, in hét mediahart van Nederland. Daar is een echte Mediacampus gecreëerd. Zo realiseren wij ook echt toegevoegde waarde voor onze mediastudenten. Want ze zitten natuurlijk op school, maar door de ontwikkeling van deze Mediacampus begeven ze zich gelijk in een andere context, namelijk het bedrijfsleven. Wij kunnen zo onze studenten makkelijker begeleiden naar werk of vervolgonderwijs.