Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Naast de hierboven genoemde pijlers stonden adviesaanvragen op de agenda, zoals de hoofdlijnen van de begroting, en de profielschetsen voor de werving van een nieuw RvB-lid en nieuwe RvT-leden.

Medezeggenschap
van studenten

De inspraak en de medezeggenschap van studenten is georganiseerd via het klassenvertegen-woordigersoverleg en de studentenraden in de mbo-colleges. De studentenraden hebben ieder een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De CSR denkt mee, adviseert en heeft instemmingsrecht op vraagstukken die direct op studenten betrekking hebben.

In 2022 heeft de Centrale Studentenraad het ‘Beleidsplan Medezeggenschap Studenten 2022-2026’ opgesteld. Dit beleidsplan geeft richting aan
de thema’s waar de Centrale Studentenraad zich
de mee bezig houdt. De volgende 3 pijlers staan hierin centraal:

6,8
2022

6,9
2021

6,7
2020

6,6
2019

ROC van Amsterdam - Flevoland

Tevredenheid studenten

Jaarlijks worden onze studenten gevraagd naar hun mening over het onderwijs, de opleiding en de beroepspraktijkvorming. Het gemiddelde cijfer dat studenten in het schooljaar 2022-2023 voor hun opleiding gaven, is een 6,8. Het verschil met de jaren

ervoor is klein. De tevredenheid van studenten is daarmee stabiel. Uit het studenttevredenheids-onderzoek blijkt dat studenten vooral tevreden zijn over de inhoud van de lessen, de docenten en de communicatie en sfeer.

Studentenaantallen

voortgezet onderwijs en hbo-instellingen. De groep studenten die een niveau 4 opleiding volgt, is binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland het grootst.

Aantal studenten ROC van Amsterdam - Flevoland

2020

2019

37.446
35.984

2022

37.163

2021

37.906

In 2022 zien we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland voor het eerst een lichte krimp van de studentenaantallen, namelijk een daling van zo’n vier procent. De oorzaak ligt in lange termijneffecten van corona, arbeidsmarktontwikkelingen (pré-)groenpluk, economische redenen (de noodzaak voor jongeren om te moeten werken) en omdat jongeren eerder geneigd zijn om te kiezen voor het havo en niet voor het mbo. De daling van de studentenaantallen is niet evenredig over de colleges verdeeld. Bij sommige colleges is het studentenaantal zelfs gestegen. Gekeken wordt hoe we het mbo aantrekkelijker kunnen maken en behouden voor aankomend studenten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van AD-trajecten (niveau 5 opleidingen) en het ontwikkelen van doorlopende leerroutes in samenspraak met het

Onze studenten

Naast de hierboven genoemde pijlers stonden adviesaanvragen op de agenda, zoals de hoofdlijnen van de begroting, en de profielschetsen voor de werving van een nieuw RvB-lid en nieuwe RvT-leden.

Medezeggenschap
van studenten

De inspraak en de medezeggenschap van studenten is georganiseerd via het klassenvertegenwoordigersoverleg en de studentenraden in de mbo-colleges. De studentenraden hebben ieder een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De CSR denkt mee, adviseert en heeft instemmingsrecht op vraagstukken die direct op studenten betrekking hebben.

In 2022 heeft de Centrale Studentenraad het ‘Beleidsplan Medezeggenschap Studenten 2022-2026’ opgesteld. Dit beleidsplan geeft richting aan de thema’s waar de Centrale Studentenraad zich
de mee bezig houdt. De volgende 3 pijlers staan hierin centraal:

6,8
2022

6,9
2021

6,7
2020

6,6
2019

ROC van Amsterdam - Flevoland

2022

37.163

Aantal studenten ROC van Amsterdam - Flevoland

2021

2020

2019

37.906
37.446
35.984

Tevredenheid
studenten

Jaarlijks worden onze studenten gevraagd naar hun mening over het onderwijs, de opleiding en de beroepspraktijkvorming. Het gemiddelde cijfer dat studenten in het schooljaar 2022-2023 voor hun opleiding gaven, is een 6,8. Het verschil met de jaren ervoor is klein. De tevredenheid van studenten is daarmee stabiel. Uit het studenttevredenheidsonderzoek blijkt dat studenten vooral tevreden zijn over de inhoud van de lessen, de docenten en de communicatie en sfeer.

Studentenaantallen

In 2022 zien we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland voor het eerst een lichte krimp van de studentenaantallen, namelijk een daling van zo’n vier procent. De oorzaak ligt in lange termijneffecten van corona, arbeidsmarktontwikkelingen (pré-)groenpluk, economische redenen (de noodzaak voor jongeren om te moeten werken) en omdat jongeren eerder geneigd zijn om te kiezen voor het havo en niet voor het mbo. De daling van de studentenaantallen is niet evenredig over de colleges verdeeld. Bij sommige colleges is het studentenaantal zelfs gestegen. Gekeken wordt hoe we het mbo aantrekkelijker kunnen maken en behouden voor aankomend studenten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van AD-trajecten (niveau 5 opleidingen) en het ontwikkelen van doorlopende leerroutes in samenspraak met het voortgezet onderwijs en hbo-instellingen. De groep studenten die een niveau 4 opleiding volgt, is binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland het grootst.

Onze studenten