Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

MBO College Zuid

In 2022 bestond MBO College Zuid tien jaar. Dat werd uitgebreid gevierd met studenten en medewerkers tijdens de feestweek in oktober. Maar natuurlijk gebeurde er afgelopen jaar meer. De thema’s inclusie en duurzaamheid kregen steeds meer betekenis en inhoud en zijn steeds meer gaan leven op het college. Ook was er veel aandacht voor herstel- en inhaalactiviteiten en jongeren in kwetsbare situaties. Met innovatie en vernieuwend onderwijs werden stappen gezet om MBO College Zuid als creatieve, culturele en sportieve school relevant en aantrekkelijk te houden.

#IKBENMCZ is daarbij de internal branding campagne waarin de trots op de studenten, medewerkers, het onderwijs en het mbo centraal staan.

Qichell Hasselbaink, 19 jaar,

student Event Producer, MBO College Zuid

Ik zie dat mensen echt beginnen met recyclen nu het makkelijker is gemaakt”

Qichell Hasselbaink studeert aan de opleiding Event Producer op MBO College Zuid. Ze was in 2022 voorzitter van de studentenraad, algemeen lid van de Centrale Studentenraad (CSR), bestuurslid en oprichter van een jongerenadviesraad en zit in de adviesraad van het JOB MBO. Daarnaast geeft ze in haar vrije tijd debattraining aan jongeren en studenten op verschillende scholen in heel Nederland. Haar interesses liggen bij jongerenparticipatie, inclusie, diversiteit, duurzaamheid en beleid.

Interesses die goed aansluiten bij de meerjarenstrategie van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Waar sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie de dragende strategische thema’s zijn. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s benoemd waar met behulp van kennisnetwerken verder vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Qichell naar de meerjarenstrategie op haar college.

“Ik heb in 2022 veel veranderingen gezien op ons college. Misschien ook omdat ik als voorzitter van de studentenraad wat meer op de voorgrond ben en word meegenomen in beslissingen en ontwikkelingen. Zo is vorig jaar GROF ZUID, het leerwerkbedrijf op MBO College Zuid dat zich bezighield met duurzaamheid, veranderd in de Green Office, een organisatiebreed initiatief. Dit was het eerste waarvan ik dacht wow dit is echt veranderd. Hierdoor mochten we bijvoorbeeld bij de installatie van de nieuwe studentenraad geen ballonnen meer gebruiken. Ook recyclen wordt makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld door nieuwe prullenbakken waarin je afval kunt scheiden en de borden die erboven hangen om dit scheiden te stimuleren. Ik zie dat iedereen dit ook echt gaat doen.

Maar ook achter de schermen is er veel beweging. Zo zijn Club Z en Hartenjagers opgericht. Binnen deze groepen werken medewerkers en studenten samen om te inspireren op en te informeren over de thema’s diversiteit, inclusie en duurzaamheid. Het is fijn om deze shift te zien binnen het college, niet alleen als voorzitter van de studentenraad maar ook als student. Ik denk dat we goed op weg zijn, maar we zijn er nog niet. Persoonlijk vind ik dat de binding bij de student nog te vaak mist. Dus voor de toekomst denk ik: maak gebruik van de studentenraad, die moet je niet onderschatten. Zo zijn de Hartenjagers bijvoorbeeld het idee van een student die wilde dat er meer met inclusie gedaan zou worden. We gaan de goede kant op! Nu moeten alleen de studenten dit nog zien en ook weten wat voor initiatieven er binnen het college zijn, want dit weten ze vaak nog niet.”

Denk aan het uitdelen van rozen tijdens Valentijnsdag en gratis ijsjes in de zomer. In het voorjaar van 2022 werd de Mental Health Alert Week georganiseerd, waarin met workshops en activiteiten aandacht werd besteed aan de hoge mate van stress die jongeren ervaren. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kregen de studenten een warm welkom tijdens de speciaal daarvoor georganiseerde Welkom Week. Naast deze acties spelen de social media kanalen van MBO College Zuid inmiddels een onmisbare rol bij community building en het vergroten van de betrokkenheid van studenten. Met aantrekkelijke need-to-know én nice-to-know content wordt laten zien wat er speelt in de school, in de stad en in de maatschappij en wordt studenten regelmatig om input en hun mening gevraagd. Ook de studentenraad en klassenvertegenwoordigers worden daarbij nauw betrokken.

Voor medewerkers waren er in 2022 inspirerende studiedagen met als thema’s duurzaamheid en inclusie en het jaarlijkse zomer- en winterfeest mocht na een aantal coronajaren weer gevierd worden. Er waren stoelmassages, vers fruit op de teamkamers en de #IKBENMCZ glossy werd geintroduceerd; een nieuwe glossy met human interest en achtergrondartikelen, waardoor de medewerkers elkaar en het college beter leerden kennen.

10 jaar MBO College Zuid

2022 was een bijzonder jaar voor MBO College Zuid: het college vierde haar tienjarig jubileum. Een week lang was het feest in de school met als hoogtepunt voor studenten workshopfestival flowlands (zie de video hierboven). Op feestelijke wijze maakten ze een dag lang kennis met andere opleidingen binnen het college door het volgen van leuke en inspirerende workshops. Voor medewerkers was er op vrijdagavond een feest in Hotel Arena.

Al tien jaar wordt gebouwd aan de zogenoemde MCZ community. Regelmatig worden er, samen met studenten van onder andere de studentenraad en het eigen eventbureau flowburo, leuke acties bedacht om studenten in het zonnetje te zetten, hulp te bieden of belangrijke maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Samen, duurzaam & in verbinding

Scholing
Op MBO College Zuid is de strategie gericht op persoonlijke ontwikkeling en het lerend vermogen van de organisatie. In het professionaliseringsplan van het college staat de professionalisering van de medewerkers centraal. Ieder team heeft per medewerker een bedrag begroot en elke medewerker heeft een persoonlijk budget. Hiermee werd het mogelijk om het promotiebeleid LB en LC een extra boost te geven. Naast de mogelijkheid om te groeien als mens en professional heeft een groot aantal teams ook de ambitie uitgesproken om meer ‘samen’ als team te willen opereren. Vanuit samen (één visie) en verbinding (#IKBENMCZ) duurzaam, kwalitatief en innovatief onderwijs aan te bieden. Binnen de teams vinden er daardoor ook verschillende teamprofessionaliserings-trajecten plaats.

Ook startten in 2022 de Hartenjagers. Een team enthousiaste roergangers die zich inzet voor de meerjarenstrategiethema’s Inclusie en Duurzaamheid. Met het organiseren van studiedagen, bijeenkomsten en andere activiteiten zetten ze deze onderwerpen op de kaart binnen het college en zorgen ze ervoor dat het onderwerpen zijn waar over gesproken wordt.

De verbinding tussen collega’s groeit binnen MBO College Zuid. Zo zijn er verschillende vakgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van Loopbaanoriëntatie & Begeleiding (LOB) en Burgerschap. Het Taal- & Rekencentrum is inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle en vaste entiteit binnen het college. Een team docenten vanuit verschillende opleidingen zit er dagelijks klaar om studenten extra hulp te bieden bij rekenen en taal. In 2022 hebben zij zich daarnaast ingezet om lezen onder jongeren te bevorderen. Zo is er een boekenkar en organiseerden zij de docentenmiddag ‘College Zuid leest!’ tijdens de Boekenweek voor jongeren.

Er ontstaan steeds meer expertiseteams, waarbij projectgroepen worden samengesteld op basis van bepaalde expertise van collega’s van verschillende afdelingen. Zo ontstaan verschillende netwerken en groepen die van grote waarde zijn voor de professionaliteit, maar ook het werkplezier op het college. Een voorbeeld zijn de MT-vergaderingen die nu meer op inhoud worden georganiseerd, waarbij het eigenaarschap bij de MT-leden zelf ligt.

Innovatie voor een succesvolle weg naar de arbeidsmarkt

Ook komt er meer aanbod op het gebied van een leven lang ontwikkelen, onder andere met de opleiding Skin & Nail Specialist. Een opleiding van twintig weken die samen met SOAP Treatment Stores is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Studenten worden opgeleid tot next level beauty professional en ontvangen een mbo-certificaat bij goede afronding.

De opleiding Sport & Bewegen is samen met het IJburg College en MBO College Zuidoost een doorlopende leerlijn vmbo-mbo aan het ontwikkelen. Dit om de overstap van vmbo naar mbo makkelijker te maken voor de leerlingen. Ze weten vooraf wat ze kunnen verwachten op het mbo en weten ook beter aan welke opleiding ze beginnen. Het concept wordt dermate ontwikkeld, dat het overgenomen kan worden door andere vo-scholen en vakopleidingen.

In samenwerking met Meesteropleiding Coupeur en HBO Drechtsteden was er al de opleiding Tailor professional op niveau 5. Een mooie mogelijkheid voor modemakers om zich in twee jaar het vakmanschap op hoger niveau eigen te maken. Dit jaar is MBO College Zuid druk bezig geweest met de ontwikkeling van het geïntegreerde MHBO-traject, waarbij studenten in vier á vijf jaar zowel hun mbo-niveau 4 diploma als AD-diploma (Associate Degree) kunnen behalen. Het traject is inmiddels officieel geaccrediteerd als AD-opleiding en in september 2023 starten de eerste studenten met het MHBO-traject.

In 2022 zijn stappen gezet richting deze ambitie, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en trajecten die aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt en de behoeften van studenten. Het eigen leer- en ontwikkelpad van de student staat hierbij altijd centraal.

Een paar voorbeelden:

In september startte de nieuwe opleiding New Beauty. Deze opleiding leidt studenten op tot allround beauty specialist en biedt ze de kans om binnen drie jaar twee mbo-diploma’s te behalen; haarverzorging én schoonheidsverzorging. Naast het eigen maken van de vakvaardigheden ligt de focus in de opleiding op hospitality, internationalisering, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen binnen de uiterlijke verzorging.. De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules die met high end partners zoals The Color en Witlof Skincare zijn ontwikkeld. Lessen vinden plaats bij Rob Peetoom en de Nederlandse Beautyschool.

Op MBO College Zuid wordt hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe onderwijsvisie: in 2025 heeft elke student naast het diploma een skillsprofiel en dus een succesvolle toegang tot de arbeidsmarkt én tot een leven lang ontwikkelen.

MBO College Zuid

Statistieken

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,0

Tevredenheid

medewerkers

7,1

Tevredenheid

studenten

6,9

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

64,7%

Aantal
studenten

3.743

Focus op het welzijn van de studenten

docenten, mede doordat studenten regelmatig zonder ontbijt of lunch in de les verschenen. Omdat schaamte hierbij een rol speelt, is afgetrapt met een laagdrempelige ontbijtactie, waarbij tasjes met een gratis ontbijt werden uitgedeeld. In het tasje zat een flyer waarop de in de school aanwezige hulp bij armoede en betalingsproblemen op een rijtje is gezet. In vervolg hierop is gezocht naar structurele oplossingen om studenten die het niet breed hebben te ondersteunen. Denk daarbij aan toevoegingen aan het assortiment van de kantine (broodje voor één euro) en een uitgiftepunt van gratis menstruatieproducten.

In 2022 werden de gevolgen van drie jaar pandemie zichtbaar en merkbaar bij de studenten van MBO College Zuid. Motivatieproblemen, depressie en armoede komen helaas veel voor. Het afgelopen jaar is daarom stevig ingezet op extra aandacht voor deze groep. De groepen werden verkleind, waardoor maatwerk en betere begeleiding in de klas mogelijk werd. Er kwam meer aandacht voor het mentoraat en het betrekken van jeugdadviseurs en psychologen van het gemeentelijke mbo-jeugdteam bij het onderwijs. En die aandacht voor het studentenwelzijn wordt doorgezet. Zo wordt er geschoold op mentorvaardigheden op het gebied van begeleiding en ondersteuning en helpen MBO Next coaches de studenten op weg richting de arbeidsmarkt. Stagebegeleiders en -coördinatoren, de leerwerkcoach van het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) en de MBO Next coaches hebben bovendien opnieuw inspanningen gepleegd om stages en inhaalstages te organiseren en studenten te stimuleren, motiveren én te begeleiden bij het vinden van een geschikte stageplek.

Gratis ontbijt voor alle studenten
In december 2022 startte MBO College Zuid met een actie om hulp bij armoede onder studenten onder de aandacht te brengen. Een op de vijf jongeren heeft te maken met ernstige betalingsproblemen en meer dan de helft van de scholieren komt soms of regelmatig geld tekort. Dit werd ook op MBO College Zuid steeds vaker opgemerkt door

In 2022 bestond MBO College Zuid tien jaar. Dat werd uitgebreid gevierd met studenten en medewerkers tijdens de feestweek in oktober. Maar natuurlijk gebeurde er afgelopen jaar meer. De thema’s inclusie en duurzaamheid kregen steeds meer betekenis en inhoud en zijn steeds meer gaan leven op het college. Ook was er veel aandacht voor herstel- en inhaalactiviteiten en jongeren in kwetsbare situaties. Met innovatie en vernieuwend onderwijs werden stappen gezet om MBO College Zuid als creatieve, culturele en sportieve school relevant en aantrekkelijk te houden.

#IKBENMCZ is daarbij de internal branding campagne waarin de trots op de studenten, medewerkers, het onderwijs en het mbo centraal staan.

MBO College Zuid

Qichell Hasselbaink studeert aan de opleiding Event Producer op MBO College Zuid. Ze was in 2022 voorzitter van de studentenraad, algemeen lid van de Centrale Studentenraad (CSR), bestuurslid en oprichter van een jongerenadviesraad en zit in de adviesraad van het JOB MBO. Daarnaast geeft ze in haar vrije tijd debattraining aan jongeren en studenten op verschillende scholen in heel Nederland. Haar interesses liggen bij jongerenparticipatie, inclusie, diversiteit, duurzaamheid en beleid.

Qichell Hasselbaink, 19 jaar,

student Eventproducer, MBO College Zuid

Ik zie dat mensen echt beginnen met recyclen nu het makkelijker is gemaakt”

Interesses die goed aansluiten bij de meerjarenstrategie van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Waar sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie de dragende strategische thema’s zijn. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s benoemd waar met behulp van kennisnetwerken verder vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Qichell naar de meerjarenstrategie op haar college.

“Ik heb in 2022 veel veranderingen gezien op ons college. Misschien ook omdat ik als voorzitter van de studentenraad wat meer op de voorgrond ben en word meegenomen in beslissingen en ontwikkelingen. Zo is vorig jaar GROF ZUID, het leerwerkbedrijf op MBO College Zuid dat zich bezighield met duurzaamheid, veranderd in de Green Office, een organisatiebreed initiatief. Dit was het eerste waarvan ik dacht wow dit is echt veranderd. Hierdoor mochten we bijvoorbeeld bij de installatie van de nieuwe studentenraad geen ballonnen meer gebruiken. Ook recyclen wordt makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld door nieuwe prullenbakken waarin je afval kunt scheiden en de borden die erboven hangen om dit scheiden te stimuleren. Ik zie dat iedereen dit ook echt gaat doen.

Maar ook achter de schermen is er veel beweging. Zo zijn Club Z en Hartenjagers opgericht. Binnen deze groepen werken medewerkers en studenten samen om te inspireren op en te informeren over de thema’s diversiteit, inclusie en duurzaamheid. Het is fijn om deze shift te zien binnen het college, niet alleen als voorzitter van de studentenraad maar ook als student. Ik denk dat we goed op weg zijn, maar we zijn er nog niet. Persoonlijk vind ik dat de binding bij de student nog te vaak mist. Dus voor de toekomst denk ik: maak gebruik van de studentenraad, die moet je niet onderschatten. Zo zijn de Hartenjagers bijvoorbeeld het idee van een student die wilde dat er meer met inclusie gedaan zou worden. We gaan de goede kant op! Nu moeten alleen de studenten dit nog zien en ook weten wat voor initiatieven er binnen het college zijn, want dit weten ze vaak nog niet.”

Ook startten in 2022 de Hartenjagers. Een team enthousiaste roergangers die zich inzet voor de meerjarenstrategiethema’s Inclusie en Duurzaamheid. Met het organiseren van studiedagen, bijeenkomsten en andere activiteiten zetten ze deze onderwerpen op de kaart binnen het college en zorgen ze ervoor dat het onderwerpen zijn waar over gesproken wordt.

Scholing
Op MBO College Zuid is de strategie gericht op persoonlijke ontwikkeling en het lerend vermogen van de organisatie. In het professionaliseringsplan van het college staat de professionalisering van de medewerkers centraal. Ieder team heeft per medewerker een bedrag begroot en elke medewerker heeft een persoonlijk budget. Hiermee werd het mogelijk om het promotiebeleid LB en LC een extra boost te geven. Naast de mogelijkheid om te groeien als mens en professional heeft een groot aantal teams ook de ambitie uitgesproken om meer ‘samen’ als team te willen opereren. Vanuit samen (één visie) en verbinding (#IKBENMCZ) duurzaam, kwalitatief en innovatief onderwijs aan te bieden. Binnen de teams vinden er daardoor ook verschillende teamprofessionaliserings-trajecten plaats.

Samen, duurzaam & in verbinding

De verbinding tussen collega’s groeit binnen MBO College Zuid. Zo zijn er verschillende vakgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van Loopbaanoriëntatie & Begeleiding (LOB) en Burgerschap. Het Taal- & Rekencentrum is inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle en vaste entiteit binnen het college. Een team docenten vanuit verschillende opleidingen zit er dagelijks klaar om studenten extra hulp te bieden bij rekenen en taal. In 2022 hebben zij zich daarnaast ingezet om lezen onder jongeren te bevorderen. Zo is er een boekenkar en organiseerden zij de docentenmiddag ‘College Zuid leest!’ tijdens de Boekenweek voor jongeren.

Er ontstaan steeds meer expertiseteams, waarbij projectgroepen worden samengesteld op basis van bepaalde expertise van collega’s van verschillende afdelingen. Zo ontstaan verschillende netwerken en groepen die van grote waarde zijn voor de professionaliteit, maar ook het werkplezier op het college. Een voorbeeld zijn de MT-vergaderingen die nu meer op inhoud worden georganiseerd, waarbij het eigenaarschap bij de MT-leden zelf ligt.

Focus op het welzijn van de studenten

In 2022 werden de gevolgen van drie jaar pandemie zichtbaar en merkbaar bij de studenten van MBO College Zuid. Motivatieproblemen, depressie en armoede komen helaas veel voor. Het afgelopen jaar is daarom stevig ingezet op extra aandacht voor deze groep. De groepen werden verkleind, waardoor maatwerk en betere begeleiding in de klas mogelijk werd. Er kwam meer aandacht voor het mentoraat en het betrekken van jeugdadviseurs en psychologen van het gemeentelijke mbo-jeugdteam bij het onderwijs. En die aandacht voor het studentenwelzijn wordt doorgezet. Zo wordt er geschoold op mentorvaardigheden op het gebied van begeleiding en ondersteuning en helpen MBO Next coaches de studenten op weg richting de arbeidsmarkt. Stagebegeleiders en -coördinatoren, de leerwerkcoach van het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) en de MBO Next coaches hebben bovendien opnieuw inspanningen gepleegd om stages en inhaalstages te organiseren en studenten te stimuleren, motiveren én te begeleiden bij het vinden van een geschikte stageplek.

Gratis ontbijt voor alle studenten
In december 2022 startte MBO College Zuid met een actie om hulp bij armoede onder studenten onder de aandacht te brengen. Een op de vijf jongeren heeft te maken met ernstige betalingsproblemen en meer dan de helft van de scholieren komt soms of regelmatig geld tekort. Dit werd ook op MBO College Zuid steeds vaker opgemerkt door docenten, mede doordat studenten regelmatig zonder ontbijt of lunch in de les verschenen. Omdat schaamte hierbij een rol speelt, is afgetrapt met een laagdrempelige ontbijtactie, waarbij tasjes met een gratis ontbijt werden uitgedeeld. In het tasje zat een flyer waarop de in de school aanwezige hulp bij armoede en betalingsproblemen op een rijtje is gezet. In vervolg hierop is gezocht naar structurele oplossingen om studenten die het niet breed hebben te ondersteunen. Denk daarbij aan toevoegingen aan het assortiment van de kantine (broodje voor één euro) en een uitgiftepunt van gratis menstruatieproducten.

Denk aan het uitdelen van rozen tijdens Valentijnsdag en gratis ijsjes in de zomer. In het voorjaar van 2022 werd de Mental Health Alert Week georganiseerd, waarin met workshops en activiteiten aandacht werd besteed aan de hoge mate van stress die jongeren ervaren. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kregen de studenten een warm welkom tijdens de speciaal daarvoor georganiseerde Welkom Week. Naast deze acties spelen de social media kanalen van MBO College Zuid inmiddels een onmisbare rol bij community building en het vergroten van de betrokkenheid van studenten. Met aantrekkelijke need-to-know én nice-to-know content wordt laten zien wat er speelt in de school, in de stad en in de maatschappij en wordt studenten regelmatig om input en hun mening gevraagd. Ook de studentenraad en klassenvertegenwoordigers worden daarbij nauw betrokken.

Voor medewerkers waren er in 2022 inspirerende studiedagen met als thema’s duurzaamheid en inclusie en het jaarlijkse zomer- en winterfeest mocht na een aantal coronajaren weer gevierd worden. Er waren stoelmassages, vers fruit op de teamkamers en de #IKBENMCZ glossy werd geintroduceerd; een nieuwe glossy met human interest en achtergrondartikelen, waardoor de medewerkers elkaar en het college beter leerden kennen.

10 jaar MBO College Zuid

2022 was een bijzonder jaar voor MBO College Zuid: het college vierde haar tienjarig jubileum. Een week lang was het feest in de school met als hoogtepunt voor studenten workshopfestival flowlands (zie de video hierboven). Op feestelijke wijze maakten ze een dag lang kennis met andere opleidingen binnen het college door het volgen van leuke en inspirerende workshops. Voor medewerkers was er op vrijdagavond een feest in Hotel Arena.

Al tien jaar wordt gebouwd aan de zogenoemde MCZ community. Regelmatig worden er, samen met studenten van onder andere de studentenraad en het eigen eventbureau flowburo, leuke acties bedacht om studenten in het zonnetje te zetten, hulp te bieden of belangrijke maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Ook komt er meer aanbod op het gebied van een leven lang ontwikkelen, onder andere met de opleiding Skin & Nail Specialist. Een opleiding van twintig weken die samen met SOAP Treatment Stores is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Studenten worden opgeleid tot next level beauty professional en ontvangen een mbo-certificaat bij goede afronding.

De opleiding Sport & Bewegen is samen met het IJburg College en MBO College Zuidoost een doorlopende leerlijn vmbo-mbo aan het ontwikkelen. Dit om de overstap van vmbo naar mbo makkelijker te maken voor de leerlingen. Ze weten vooraf wat ze kunnen verwachten op het mbo en weten ook beter aan welke opleiding ze beginnen. Het concept wordt dermate ontwikkeld, dat het overgenomen kan worden door andere vo-scholen en vakopleidingen.

In 2022 zijn stappen gezet richting deze ambitie, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en trajecten die aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt en de behoeften van studenten. Het eigen leer- en ontwikkelpad van de student staat hierbij altijd centraal.

Een paar voorbeelden:

In september startte de nieuwe opleiding New Beauty. Deze opleiding leidt studenten op tot allround beauty specialist en biedt ze de kans om binnen drie jaar twee mbo-diploma’s te behalen; haarverzorging én schoonheidsverzorging. Naast het eigen maken van de vakvaardigheden ligt de focus in de opleiding op hospitality, internationalisering, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen binnen de uiterlijke verzorging.. De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules die met high end partners zoals The Color en Witlof Skincare zijn ontwikkeld. Lessen vinden plaats bij Rob Peetoom en de Nederlandse Beautyschool.

In samenwerking met Meesteropleiding Coupeur en HBO Drechtsteden was er al de opleiding Tailor professional op niveau 5. Een mooie mogelijkheid voor modemakers om zich in twee jaar het vakmanschap op hoger niveau eigen te maken. Dit jaar is MBO College Zuid druk bezig geweest met de ontwikkeling van het geïntegreerde MHBO-traject, waarbij studenten in vier á vijf jaar zowel hun mbo-niveau 4 diploma als AD-diploma (Associate Degree) kunnen behalen. Het traject is inmiddels officieel geaccrediteerd als AD-opleiding en in september 2023 starten de eerste studenten met het MHBO-traject.

Innovatie voor een succesvolle weg naar de arbeidsmarkt

Op MBO College Zuid wordt hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe onderwijsvisie: in 2025 heeft elke student naast het diploma een skillsprofiel en dus een succesvolle toegang tot de arbeidsmarkt én tot een leven lang ontwikkelen.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

64,7%

Aantal
studenten

3.743

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,0

Tevredenheid

medewerkers

7,1

Tevredenheid

studenten

6,9

MBO College Zuid

Statistieken