Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

MBO College Amstelland is een klein college in Amstelveen waar aandacht is voor een ieders loopbaan. Dit geldt niet alleen voor de studenten, maar ook voor de medewerkers. MBO College Amstelland biedt alleen niveau 4-opleidingen aan en studenten krijgen kennis en skills mee die van pas komen bij een succesvolle doorstroom naar het hbo. Naast de doorstroom naar het hbo, focust het college zich ook op de samenwerkingen met (internationale) bedrijven in de regio. Vanuit dit perspectief worden ook tweetalige opleidingen aangeboden, waarbij studenten stage kunnen lopen in het buitenland.

MBO College Amstelland

Bryan Schoehuijs,
student House of Business, MBO College Amstelland

“Er is het afgelopen jaar al best wat gebeurd met de meerjarenstrategie”

Bryan Schoehuijs is student aan MBO College Amstelland waar hij House of Business studeert en tevens stageloopt. In zijn vrije tijd loopt hij hard, gaat naar de sportschool en leest voornamelijk mindset boeken. Na zijn studie wil Bryan een periode in Spanje gaan wonen en werken om het land beter te leren kennen, uiteindelijk hoopt hij op een baan bij defensie.

In 2021 zijn we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een nieuwe meerjarenstrategie. Sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie zijn de dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s waar met behulp van kennisnetwerken vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Bryan naar de meerjarenstrategie op zijn college.

“Op dit moment zie ik al best wat terug van wat er het afgelopen jaar op ons college is gebeurd wat betreft de meerjarenstrategie”, vertelt Bryan. “Vooral op het gebied van inclusie. Er zijn veel leerlingen bij ons op school met veel verschillende achtergronden. Vanuit mijn perspectief zie ik dat niemand wordt buitengesloten of minder bedeeld wordt op het college. Iedereen hoort erbij en voelt dat ook zo, dus dat gaat goed.” Maar het gaat verder dan dat, zegt Bryan. “Sinds vorig jaar zijn er een aantal acties geweest om studenten die minder zichtbaar ergens mee zitten of problemen hebben te helpen. Zo konden studenten een speciaal help-nummer bellen wanneer ze last hadden van spanning of stress over hun studie of thuissituatie. Maar studenten konden ook terecht bij de Transformers Community, een online community waar jongeren terecht kunnen die onzeker zijn en graag meer zelfvertrouwen willen.”

Als Bryan vooruitblikt op 2026 kijkt hij vooral uit naar de ontwikkelingen op het gebied van de doorstroom. “Ik denk dat een goede doorstroom van mbo naar hbo erg belangrijk is. We hebben op dit moment al vakken die je erop voorbereiden om naar het hbo te gaan, maar dat loopt nog een beetje stroef dus er is ruimte voor verbetering. Ik merk dat we wat betreft de doorstroom nog in een beginfase zitten, maar ik denk wanneer het meer ontwikkeld wordt en het soepeler gaat lopen er meer studenten enthousiast worden om door te gaan studeren. Nu is het nog allemaal erg globaal, als ik kijk naar wat ik graag zou zien denk ik dat het belangrijk is dat er een selectie wordt gemaakt van studenten die wellicht door willen naar het hbo. Deze selectie kun je dan gerichter begeleiden naar een vervolgstudie en hulp bieden op vlakken waar zij dat het meest nodig hebben”, sluit Bryan zijn verhaal af.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

67,5%

Aantal
studenten

1.467

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,1

Tevredenheid

medewerkers

7,1

Tevredenheid studenten

6,8

MBO College Amstelland

Statistieken

Een paar voorbeelden
Endeavour IT is een bedrijf dat gevestigd is in onder andere de Koepel in Haarlem en na intensieve gesprekken zijn zij gestart met het structureel geven van colleges in alle jaargangen. Op deze wijze hebben de studenten de laatste kennis van programmeertalen en zijn zij goed voorbereid op de toekomst, daarnaast bieden zij plek aan stagiaires. Maar niet alleen onze software developer studenten kunnen bij hen terecht, ook onze business-studenten voor digitale marketingstages.

De samenwerking met accountancybureau BDO is na de zomer verder geïntensiveerd en geconcretiseerd door het gezamenlijk uitwerken van een opdracht. De eerstejaarsstudenten van de opleiding Business Administration & Control Specialist hebben een unieke examinering gehad voor het vak ‘Office Skills’. Voor onze studenten een unieke ervaring om in een zakelijke kantooromgeving hun examen af te leggen. Zowel BDO als MBO College Amstelland hebben deze gezamenlijke aanpak als zeer positief ervaren. Ook een groot compliment voor onze studenten om op deze manier in een zakelijke omgeving het klantgesprek te voeren. Beide organisaties willen dit meer gaan doen voor de verschillende businessopleidingen binnen MBO College Amstelland.

Samenwerking met het bedrijfsleven en sociale innovatie

In 2022 heeft MBO College Amstelland stappen gezet om de samenwerking met het bedrijfsleven verder vorm te geven. Zo is een speciale ‘connector’ aangenomen die de contacten met het bedrijfsleven is gaan aanhalen. "Door een goede samenwerking met het bedrijfsleven worden kennis en praktijkervaring bij elkaar gebracht, zodat onze studenten worden opgeleid met de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om succesvol te zijn", aldus de connector.

Onderlinge samenwerking en maatwerk

Een ander belangrijk speerpunt is de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de opleidingen, waardoor meer maatwerk en flexibilisering mogelijk is. Alle opleidingen werken samen aan de versterking van het onderdeel studieloopbaanbegeleiding. In de businessopleidingen is in de eerste tien weken een gezamenlijk programma gerealiseerd op het gebied van loopbaanoriëntatie, oriëntatie op de business, multidisciplinair werken en ontdekken waar je talenten liggen. Studenten kunnen daarna overstappen naar een andere businessopleiding, als blijkt dat dat een betere studiekeuze voor hen is. 

Aandacht voor inclusie

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft inclusie. “Diversiteit is een feit, maar inclusie is een keus die we elke dag maken”, aldus de studentenraad. In dit kader zijn twee events georganiseerd door studenten én docenten: Iftar en Keti Koti. Daarnaast is ook samen met de studentenraad Paarse Vrijdag georganiseerd. Er is informatiemateriaal aangeboden over gelijkheid tussen alle soorten van geaardheid. “Voelen studenten én docenten zich ten alle tijden welkom bij ons op school? Om hierachter te komen is het van groot belang dat we met elkaar in dialoog zijn”, aldus Luisa Prando, projectleider inclusie.

Aandacht voor elkaar,
vitaliteit

Belangrijk onderdeel van deze aanpak is geweest om sociale activiteiten te organiseren voor de verschillende klassen. Doel hiervan was om de sociale cohesie en vitaliteit te versterken en studenten te motiveren voor hun opleiding, omdat dit door corona onder druk kwam te staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportieve activiteiten tijdens de introductieweken en gastsprekers die op bezoek kwamen bij de opleidingen. Ook zijn er extra ondersteuningslessen gegeven om eventuele onderwijsachterstanden weg te werken.

Nasleep van corona

Het jaar 2022 was voor MBO College Amstelland een jaar vol dynamiek. Het jaar startte met een lockdown, waardoor bepaalde lessen en stages lastiger vormgegeven konden worden. Gelukkig veranderde dit vrij snel in het voorjaar en kon het college de draad goed oppakken en aan de slag met de strategische speerpunten.

MBO College Amstelland is een klein college in Amstelveen waar aandacht is voor een ieders loopbaan. Dit geldt niet alleen voor de studenten, maar ook voor de medewerkers. MBO College Amstelland biedt alleen niveau 4-opleidingen aan en studenten krijgen kennis en skills mee die van pas komen bij een succesvolle doorstroom naar het hbo. Naast de doorstroom naar het hbo, focust het college zich ook op de samenwerkingen met (internationale) bedrijven in de regio. Vanuit dit perspectief worden ook tweetalige opleidingen aangeboden, waarbij studenten stage kunnen lopen in het buitenland.

MBO College Amstelland

Bryan Schoehuijs,
student House of Business, MBO College Amstelland

“Er is het afgelopen jaar al best wat gebeurd met de meerjarenstrategie”

In 2021 zijn we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een nieuwe meerjarenstrategie. Sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie zijn de dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er vijf andere belangrijke thema’s waar met behulp van kennisnetwerken vorm aan wordt gegeven. Wij vroegen Bryan naar de meerjarenstrategie op zijn college.

“Op dit moment zie ik al best wat terug van wat er het afgelopen jaar op ons college is gebeurd wat betreft de meerjarenstrategie”, vertelt Bryan. “Vooral op het gebied van inclusie. Er zijn veel leerlingen bij ons op school met veel verschillende achtergronden. Vanuit mijn perspectief zie ik dat niemand wordt buitengesloten of minder bedeeld wordt op het college. Iedereen hoort erbij en voelt dat ook zo, dus dat gaat goed.” Maar het gaat verder dan dat, zegt Bryan. “Sinds vorig jaar zijn er een aantal acties geweest om studenten die minder zichtbaar ergens mee zitten of problemen hebben te helpen. Zo konden studenten een speciaal help-nummer bellen wanneer ze last hadden van spanning of stress over hun studie of thuissituatie. Maar studenten konden ook terecht bij de Transformers Community, een online community waar jongeren terecht kunnen die onzeker zijn en graag meer zelfvertrouwen willen.”

Als Bryan vooruitblikt op 2026 kijkt hij vooral uit naar de ontwikkelingen op het gebied van de doorstroom. “Ik denk dat een goede doorstroom van mbo naar hbo erg belangrijk is. We hebben op dit moment al vakken die je erop voorbereiden om naar het hbo te gaan, maar dat loopt nog een beetje stroef dus er is ruimte voor verbetering. Ik merk dat we wat betreft de doorstroom nog in een beginfase zitten, maar ik denk wanneer het meer ontwikkeld wordt en het soepeler gaat lopen er meer studenten enthousiast worden om door te gaan studeren. Nu is het nog allemaal erg globaal, als ik kijk naar wat ik graag zou zien denk ik dat het belangrijk is dat er een selectie wordt gemaakt van studenten die wellicht door willen naar het hbo. Deze selectie kun je dan gerichter begeleiden naar een vervolgstudie en hulp bieden op vlakken waar zij dat het meest nodig hebben”, sluit Bryan zijn verhaal af.

Bryan Schoehuijs is student aan MBO College Amstelland waar hij House of Business studeert en tevens stageloopt. In zijn vrije tijd loopt hij hard, gaat naar de sportschool en leest voornamelijk mindset boeken. Na zijn studie wil Bryan een periode in Spanje gaan wonen en werken om het land beter te leren kennen, uiteindelijk hoopt hij op een baan bij defensie.

Een paar voorbeelden
Endeavour IT is een bedrijf dat gevestigd is in onder andere de Koepel in Haarlem en na intensieve gesprekken zijn zij gestart met het structureel geven van colleges in alle jaargangen. Op deze wijze hebben de studenten de laatste kennis van programmeertalen en zijn zij goed voorbereid op de toekomst, daarnaast bieden zij plek aan stagiaires. Maar niet alleen onze software developer studenten kunnen bij hen terecht, ook onze business-studenten voor digitale marketingstages.

De samenwerking met accountancybureau BDO is na de zomer verder geïntensiveerd en geconcretiseerd door het gezamenlijk uitwerken van een opdracht. De eerstejaarsstudenten van de opleiding Business Administration & Control Specialist hebben een unieke examinering gehad voor het vak ‘Office Skills’. Voor onze studenten een unieke ervaring om in een zakelijke kantooromgeving hun examen af te leggen. Zowel BDO als MBO College Amstelland hebben deze gezamenlijke aanpak als zeer positief ervaren. Ook een groot compliment voor onze studenten om op deze manier in een zakelijke omgeving het klantgesprek te voeren. Beide organisaties willen dit meer gaan doen voor de verschillende businessopleidingen binnen MBO College Amstelland.

Samenwerking met het bedrijfsleven en sociale innovatie

In 2022 heeft MBO College Amstelland stappen gezet om de samenwerking met het bedrijfsleven verder vorm te geven. Zo is een speciale ‘connector’ aangenomen die de contacten met het bedrijfsleven is gaan aanhalen. "Door een goede samenwerking met het bedrijfsleven worden kennis en praktijkervaring bij elkaar gebracht, zodat onze studenten worden opgeleid met de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om succesvol te zijn", aldus de connector.

Aandacht voor inclusie

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft inclusie. “Diversiteit is een feit, maar inclusie is een keus die we elke dag maken”, aldus de studentenraad. In dit kader zijn twee events georganiseerd door studenten én docenten: Iftar en Keti Koti. Daarnaast is ook samen met de studentenraad Paarse Vrijdag georganiseerd. Er is informatiemateriaal aangeboden over gelijkheid tussen alle soorten van geaardheid. “Voelen studenten én docenten zich ten alle tijden welkom bij ons op school? Om hierachter te komen is het van groot belang dat we met elkaar in dialoog zijn”, aldus Luisa Prando, projectleider inclusie.

Onderlinge samenwerking en maatwerk

Een ander belangrijk speerpunt is de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de opleidingen, waardoor meer maatwerk en flexibilisering mogelijk is. Alle opleidingen werken samen aan de versterking van het onderdeel studieloopbaanbegeleiding. In de businessopleidingen is in de eerste tien weken een gezamenlijk programma gerealiseerd op het gebied van loopbaanoriëntatie, oriëntatie op de business, multidisciplinair werken en ontdekken waar je talenten liggen. Studenten kunnen daarna overstappen naar een andere businessopleiding, als blijkt dat dat een betere studiekeuze voor hen is. 

Aandacht voor
elkaar, vitaliteit

Belangrijk onderdeel van deze aanpak is geweest om sociale activiteiten te organiseren voor de verschillende klassen. Doel hiervan was om de sociale cohesie en vitaliteit te versterken en studenten te motiveren voor hun opleiding, omdat dit door corona onder druk kwam te staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportieve activiteiten tijdens de introductieweken en  gastsprekers die op bezoek kwamen bij de opleidingen. Ook zijn er extra ondersteuningslessen gegeven om eventuele onderwijsachterstanden weg te werken.

Nasleep van corona

Het jaar 2022 was voor MBO College Amstelland een jaar vol dynamiek. Het jaar startte met een lockdown, waardoor bepaalde lessen en stages lastiger vormgegeven konden worden. Gelukkig veranderde dit vrij snel in het voorjaar en kon het college de draad goed oppakken en aan de slag met de strategische speerpunten.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

67,5%

Aantal
studenten

1.467

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

6,1

Tevredenheid

medewerkers

7,1

Tevredenheid

studenten

6,8

MBO College Amstelland

Statistieken