Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

HR-strategie

In de HR-strategie 2018-2022 heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland als ambitie geformuleerd te willen zorgdragen en dat nu en in de toekomst voldoende, gemotiveerde en vakkundige mensen in de organisatie werkzaam zijn. De HR-strategie wordt gedragen door vijf bouwstenen:

De arbeidsmarkt

In de gehele onderwijssector is er sprake van een toename van het aantal vacatures. Zo ook bij het ROC van Amsterdam - Flevoland. Hier wordt op ingespeeld met diverse wervingscampagnes, events en het actief zoeken en benaderen van potentieel nieuwe collega’s. Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft een eigen Werken bij-site. Hierop staan alle openstaande vacatures. Vanuit de afdeling HR werd in 2022 ook veel aandacht besteden aan het werven van zij-instromers. Met name voor de tekortvakken ICT en Techniek. Voor wie nu nog in het bedrijfsleven werkt, maar denkt aan een baan in het onderwijs, zijn er diverse mogelijkheden om deze overstap te maken en bijvoorbeeld een PDG-traject te volgen. Meer informatie hierover is te vinden op onze zij-instromerspagina. Ook wordt er binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland veel gedaan als het gaat om het behoud van medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van on boardingsprogramma’s en een uitgebreid aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden.

05

Ontwikkelingsgericht werken en doen

Binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland vinden we het van belang om de wendbaarheid van medewerkers te vergroten en een ontwikkelhouding te stimuleren. In dit kader is de stap gezet naar de ontwikkeling van een digitaal leerplatform genaamd RocWISE. Hier is alle opleidingsaanbod voor medewerkers van het ROC van Amsterdam - Flevoland te vinden. Van korte leermodules, tot uitgebreide trainingen. Het aanbod op RocWISE wordt steeds verder uitgebreid.

04

Maatwerk bieden

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar maatwerk in arbeidsvoorwaarden en in werkinhoud. Zo is er een nieuw promotiebeleid ontwikkeld. In dit promotiebeleid wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van LC- en LD-docenten, met eenduidige promotiecriteria en beloningsstructuur. Een ander voorbeeld is de pilot ‘Docenten OV’ die in augustus 2022 startte. Medewerkers kunnen daarmee onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een OV-abonnement om zowel zakelijk als privé te reizen. Een regeling die aansluit bij de duurzaamheidsambities van het ROC van Amsterdam - Flevoland.

03

Verbreden van zelfregie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil eigenaarschap en betrokkenheid bij medewerkers en teams stimuleren. Het generieke functiehuis, met breder omschreven functies en meer ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, en de invoering van het Goede Gesprek moeten hierbij helpen. Het Goede Gesprek is een manier om het functioneringsgesprek te voeren, met als doel zelfregie en ontwikkeling van medewerkers. Om het Goede Gesprek succesvol in de organisatie te realiseren, zijn diverse hulpmiddelen en een trainingsaanbod ontwikkeld. Het aantal gevoerde Goede Gesprekken is in 2022 gestegen, maar ligt nog onder de gestelde norm. Uit gesprekken is gebleken dat het initiatief voor het voeren van een Goed Gesprek nog voornamelijk bij de leidinggevende in plaats van de medewerker ligt. Samen met de HR-managers van de colleges wordt dit opgepakt en zal de focus gericht worden op de teams. Een trainingsaanbod is hier onderdeel van.

02

Aandacht voor vitaliteit en energie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil goede randvoorwaarden creëren, zodat medewerkers vitaal en met energie kunnen werken. Daarom is een aantal initiatieven van de grond gekomen, zoals diverse sport- en vitaliteitsprogramma’s, het investeren in scholing, coaching en het ondersteunen van leidinggevenden. De initiatieven die zijn gerealiseerd en die bijdragen aan de werk-/privé-balans, zijn samengebracht in een platform voor vitaliteit genaamd Happy@Work. In september 2022 heeft de hele organisatie meegedaan met de nationale week van de vitaliteit. Er zijn diverse webinars opengesteld voor alle medewerkers en medewerkers konden zich inschrijven voor een vitaliteitschallenge waarbij ze dagelijks een opdracht ontvingen voor het  vergroten van hun veerkracht. Verder heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland sinds 2022 een nieuwe Arbodienstverlener (Cosense). Elk organisatieonderdeel heeft nu een gecertificeerde bedrijfsarts en een inzetbaarheidscoach. Met Cosense bestaat goed en frequent overleg en het verzuim wordt in de belangrijke overleggen met de mbo-colleges goed meegenomen. Voor medewerkers, die zich niet meer op hun plek voelen binnen hun functie of binnen een onderdeel van de instelling, is er een loopbaancentrum, dat kan helpen met een heroriëntatie op de loopbaan van deze medewerkers.

01

Ondernemingsraad (OR)

Zorgen uitte de OR over het oplopende ziekteverzuim na de zomer. Dit heeft mogelijk te maken met de naweeën van de coronapandemie. Daarnaast is het verloop van medewerkers bij het ROC van Amsterdam - Flevoland hoger dan voorgaande jaren. Dit werkte ook door bij OR en OC's. De OR had ook in 2022 speciale aandacht voor de ambitie om het aantal docenten in de LC- en LD-schalen te laten stijgen naar twee derde van de docentenpopulatie (de zogenoemde salarismix). Daarnaast stonden diverse instemmingsaanvragen en vaste punten op de agenda, zoals de promotieregeling LB/LC/LD en het instemmen met de begroting voor 2023.

In de Ondernemingsraad (OR) zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd via een eigen kiesgroep. In elke kiesgroep is een Onderdeelcommissie (OC) aangesteld. In totaal zijn bijna vijftig medewerkers actief in de medezeggenschap. De missie van de OR is de vertolker te zijn van geluiden uit de organisatie en de belangen van studenten, medewerkers en de organisatie zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Zo voerde de OR in 2022 de campagne #480. De OR wilde daarmee de discussies in opleidingsteams op gang brengen over de werkverdeling. #480 staat voor het eerlijk verdelen van de lesgevende taak, namelijk dat de leden van het team minimaal 480 klokuren lessen verzorgen per jaar bij een fulltime aanstelling.

5,5

6,3

Arbeidsomstandigheden

6

5,7

6,1

(Loopbaan)ontwikkeling

5

6,4

6,8

Feedback vragen

4

7,1

7,4

Leiderschap

3

7,3

7,6

Betrokkenheid

2

7,5

7,7

Bevlogenheid

1

Hierin hebben we stappen gezet:

Tevredenheid medewerkers

Een keer in de twee jaar vindt er een medewerkers-tevredenheidsonderzoek plaats binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland. Zo ook in 2022. De resultaten laten zien dat medewerkers trots zijn op de eigen verantwoordelijkheid en het initiatief dat wordt genomen, de samenwerking binnen het team en ontwikkeling en professionaliteit.

Wel vinden medewerkers dat het beter kan als het gaat om duidelijke richtlijnen en verantwoordelijkheden, open communicatie en feedback en de ervaren werkdruk. Op onderstaande punten hebben we als organisatie stappen gezet in vergelijking met twee jaar geleden.

Aantal medewerkers

Hoewel de meerderheid van de medewerkers ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker van 49 jaar in 2015 naar 45,6 jaar in 2022.

ROC van Amsterdam - Flevoland
aantal medewerkers fte (inclusief VOvA)

2022

2021

2020

3.680
3.563
3.391

Bij het ROC van Amsterdam - Flevoland is in 2022 3.680 fte werkzaam geweest. Deze stijging wordt veroorzaakt door de extra inzet op inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met de coronacrisis. De meeste medewerkers zijn werkzaam als onderwijzend personeel (71 procent). In de afgelopen jaren is sprake geweest van een kleine toename van het aandeel direct ondersteund personeel. Dit vloeit voort uit de coronamaatregelen, zoals de inzet van extra surveillanten. In de organisatie zijn meer vrouwen (67 procent) dan mannen werkzaam.

Onze medewerkers

HR-strategie

In de HR-strategie 2018-2022 heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland als ambitie geformuleerd te willen zorgdragen en dat nu en in de toekomst voldoende, gemotiveerde en vakkundige mensen in de organisatie werkzaam zijn. De HR-strategie wordt gedragen door vijf bouwstenen:

De arbeidsmarkt

In de gehele onderwijssector is er sprake van een toename van het aantal vacatures. Zo ook bij het ROC van Amsterdam - Flevoland. Hier wordt op ingespeeld met diverse wervingscampagnes, events en het actief zoeken en benaderen van potentieel nieuwe collega’s. Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft een eigen Werken bij-site. Hierop staan alle openstaande vacatures. Vanuit de afdeling HR werd in 2022 ook veel aandacht besteden aan het werven van zij-instromers. Met name voor de tekortvakken ICT en Techniek. Voor wie nu nog in het bedrijfsleven werkt, maar denkt aan een baan in het onderwijs, zijn er diverse mogelijkheden om deze overstap te maken en bijvoorbeeld een PDG-traject te volgen. Meer informatie hierover is te vinden op onze zij-instromerspagina. Ook wordt er binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland veel gedaan als het gaat om het behoud van medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van on boardingsprogramma’s en een uitgebreid aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden.

05

Ontwikkelingsgericht werken en doen

Binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland vinden we het van belang om de wendbaarheid van medewerkers te vergroten en een ontwikkelhouding te stimuleren. In dit kader is de stap gezet naar de ontwikkeling van een digitaal leerplatform genaamd RocWISE. Hier is alle opleidingsaanbod voor medewerkers van het ROC van Amsterdam - Flevoland te vinden. Van korte leermodules, tot uitgebreide trainingen. Het aanbod op RocWISE wordt steeds verder uitgebreid.

04

Maatwerk bieden

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar maatwerk in arbeidsvoorwaarden en in werkinhoud. Zo is er een nieuw promotiebeleid ontwikkeld. In dit promotiebeleid wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van LC- en LD-docenten, met eenduidige promotiecriteria en beloningsstructuur. Een ander voorbeeld is de pilot ‘Docenten OV’ die in augustus 2022 startte. Medewerkers kunnen daarmee onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een OV-abonnement om zowel zakelijk als privé te reizen. Een regeling die aansluit bij de duurzaamheidsambities van het ROC van Amsterdam - Flevoland.

03

Verbreden van zelfregie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil eigenaarschap en betrokkenheid bij medewerkers en teams stimuleren. Het generieke functiehuis, met breder omschreven functies en meer ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, en de invoering van het Goede Gesprek moeten hierbij helpen. Het Goede Gesprek is een manier om het functioneringsgesprek te voeren, met als doel zelfregie en ontwikkeling van medewerkers. Om het Goede Gesprek succesvol in de organisatie te realiseren, zijn diverse hulpmiddelen en een trainingsaanbod ontwikkeld. Het aantal gevoerde Goede Gesprekken is in 2022 gestegen, maar ligt nog onder de gestelde norm. Uit gesprekken is gebleken dat het initiatief voor het voeren van een Goed Gesprek nog voornamelijk bij de leidinggevende in plaats van de medewerker ligt. Samen met de HR-managers van de colleges wordt dit opgepakt en zal de focus gericht worden op de teams. Een trainingsaanbod is hier onderdeel van.

02

Aandacht voor vitaliteit en energie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil goede randvoorwaarden creëren, zodat medewerkers vitaal en met energie kunnen werken. Daarom is een aantal initiatieven van de grond gekomen, zoals diverse sport- en vitaliteitsprogramma’s, het investeren in scholing, coaching en het ondersteunen van leidinggevenden. De initiatieven die zijn gerealiseerd en die bijdragen aan de werk-/privé-balans, zijn samengebracht in een platform voor vitaliteit genaamd Happy@Work. In september 2022 heeft de hele organisatie meegedaan met de nationale week van de vitaliteit. Er zijn diverse webinars opengesteld voor alle medewerkers en medewerkers konden zich inschrijven voor een vitaliteitschallenge waarbij ze dagelijks een opdracht ontvingen voor het  vergroten van hun veerkracht. Verder heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland sinds 2022 een nieuwe Arbodienstverlener (Cosense). Elk organisatieonderdeel heeft nu een gecertificeerde bedrijfsarts en een inzetbaarheidscoach. Met Cosense bestaat goed en frequent overleg en het verzuim wordt in de belangrijke overleggen met de mbo-colleges goed meegenomen. Voor medewerkers, die zich niet meer op hun plek voelen binnen hun functie of binnen een onderdeel van de instelling, is er een loopbaancentrum, dat kan helpen met een heroriëntatie op de loopbaan van deze medewerkers.

01

Ondernemingsraad (OR)

In de Ondernemingsraad (OR) zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd via een eigen kiesgroep. In elke kiesgroep is een Onderdeelcommissie (OC) aangesteld. In totaal zijn bijna vijftig medewerkers actief in de medezeggenschap. De missie van de OR is de vertolker te zijn van geluiden uit de organisatie en de belangen van studenten, medewerkers en de organisatie zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Zo voerde de OR in 2022 de campagne #480. De OR wilde daarmee de discussies in opleidingsteams op gang brengen over de werkverdeling. #480 staat voor het eerlijk verdelen van de lesgevende taak, namelijk dat de leden van het team minimaal 480 klokuren lessen verzorgen per jaar bij een fulltime aanstelling. Zorgen uitte de OR over het oplopende ziekteverzuim na de zomer. Dit heeft mogelijk te maken met de naweeën van de coronapandemie. Daarnaast is het verloop van medewerkers bij het ROC van Amsterdam - Flevoland hoger dan voorgaande jaren. Dit werkte ook door bij OR en OC's. De OR had ook in 2022 speciale aandacht voor de ambitie om het aantal docenten in de LC- en LD-schalen te laten stijgen naar twee derde van de docentenpopulatie (de zogenoemde salarismix). Daarnaast stonden diverse instemmingsaanvragen en vaste punten op de agenda, zoals de promotieregeling LB/LC/LD en het instemmen met de begroting voor 2023.

ROC van Amsterdam - Flevoland
aantal medewerkers fte (inclusief VOvA)

2022

2021

2020

3.680
3.563
3.391

Hierin hebben we stappen gezet:

Tevredenheid
medewerkers

Een keer in de twee jaar vindt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland. Zo ook in 2022. De resultaten laten zien dat medewerkers trots zijn op de eigen verantwoordelijkheid en het initiatief dat wordt genomen, de samenwerking binnen het team en ontwikkeling en professionaliteit. Wel vinden medewerkers dat het beter kan als het gaat om duidelijke richtlijnen en verantwoordelijkheden, open communicatie en feedback en de ervaren werkdruk. Op onderstaande punten hebben we als organisatie stappen gezet in vergelijking met twee jaar geleden.

Aantal medewerkers

Bij het ROC van Amsterdam - Flevoland is in 2022 3.680 fte werkzaam geweest. Deze stijging wordt veroorzaakt door de extra inzet op inhaal- en ondersteuningspro-gramma’s in verband met de coronacrisis. De meeste medewerkers zijn werkzaam als onderwijzend personeel (71 procent). In de afgelopen jaren is sprake geweest van een kleine toename van het aandeel direct ondersteund personeel. Dit vloeit voort uit de coronamaatregelen, zoals de inzet van extra surveillanten. In de organisatie zijn meer vrouwen (67 procent) dan mannen werkzaam.

Hoewel de meerderheid van de medewerkers ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker van 49 jaar in 2015 naar 45,6 jaar in 2022.

Onze medewerkers