Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Lange termijndoelen Joke Smit College

schoolverlaters en het behoud van de examenkwaliteit. Hiertoe zijn er sessies gehouden, waarbij tegelijkertijd de onderwijsontwikkeling en missie en visie werden bevraagd. Aanvullend was er een bijeenkomst over het welzijn en het niveau van de leerlingen die nog worstelen met de nasleep van de coronapandemie en een brainstorm over de toekomst van het docentenvak, sociale innovatie en de uitdagingen van het lerarentekort.

In oktober 2022 kwamen alle medewerkers van het Joke Smit College samen om met elkaar terug- en vooruit te blikken en te werken aan een actualisering van de missie en visie van de school. Het emancipatoire gedachtegoed van feministe Joke Smit is daarbij bron van inspiratie. Tijdens het schooljaar is in het team gediscussieerd over de doelen van de school, zoals de doorstroom van leerlingen naar het gepaste niveau en vervolgopleiding, het terugdringen van voortijdig

Deel deze pagina

Als betrokken school houdt het Joke Smit College oog op het welzijn van de leerlingen door hen met aandacht begeleiding te bieden. In 2022 zijn mentoren extra gefaciliteerd in de vorm van meer begeleidingstijd. De mentor voert meerdere individuele voortgangsgesprekken en begeleidt de leerlingen doorlopend. Na elke toetsperiode wordt samen met de leerling gereflecteerd op de resultaten.

Daarnaast is een schoolpsycholoog vast in dienst en worden trainingen voor eerste- en tweedelijnszorg aangeboden aan leerlingbegeleiders die elke lesdag klaarstaan voor onze leerlingen. De schoolpsycholoog organiseerde bijeenkomsten voor het team over eenzaamheid, faalangst, depressie en suïcide onder jongvolwassen.

Ook collega’s onderling hebben aandacht voor elkaar. Het Joke Smit College heeft een hecht team dat nauw samenwerkt en elkaar ondersteunt waar nodig. Een drietal ervaren collega’s vormt de coachingsgroep. Zij begeleiden startende docenten tijdens wekelijks bijeenkomsten. Ook ervaren docenten kunnen bij hen terecht voor collegiale consultatie, individuele begeleiding en intervisie.

Aandacht voor elkaar, voor vitaliteit en energie

teachmeet-bijeenkomsten, waar docenten elkaar minilessengeven volgens het concept show don’t tell. Zo ervaren docenten zelf, als leerling in de klas, het effect van verschillende vormen van activerende didactiek.

De uitslagen van het medewerkerstevredenheids-onderzoek laten zien dat het er met het team goed voor staat.

De vaksecties krijgen tijd en ingeroosterde ruimte voor onderwijsontwikkeling binnen het eigen vak. Docenten maken een gezamenlijk lesontwerp, geven elkaar feedback en doen aan toetsontwikkeling, waarbij de instrumenten van Stichting leerKRACHT worden ingezet. Zo wordt een gedifferentieerde ontwikkeling van het vakonderwijs bevorderd en leiderschap gestimuleerd. Ook vakoverstijgend gaan de docenten op onderling lesbezoek en geven elkaar feedback. Daarnaast kent het Joke Smit College

Focus op verbinding in en tussen teams

Flexibilisering van het onderwijs

zoals differentiatie, effectieve leerstrategieën en activerende didactiek. De uitkomsten hiervan worden gedeeld, doordat collega’s elkaar lessen gedurende het jaar bezoeken en er periodiek schoolbrede teach-meets en lessencarrousels worden georganiseerd. Het decanaat verzorgt LOB-trainingen (loopbaanontwikkeling en -begeleiding) voor de mentoren. Leerlingen worden door het decanaat voorbereid op een vervolgstudie- of loopbaan. 

In de loop van het jaar bleek de eerder opgedane ervaring met online werken van groot belang. Leerlingen en docenten konden niet altijd naar school komen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of stakingen in het OV, maar door de digitalisering is het hybride werken volledig geïntegreerd waardoor thuiswerken is vereenvoudigd.

De verdere digitalisering van het onderwijs wordt ondersteund door de ICT-onderwijsontwikkelgroep die het docententeam bijschoolt. Nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de komst van kunstmatige intelligentie in de vorm van de app ChatGPT, vraagt in de toekomst meer deskundigheid van docenten en een andere invulling van het onderwijsprogramma op onderdelen zoals het profielwerkstuk.

Daarnaast blijft het docententeam voortdurend bijscholen in de vorm van een intensief onderwijsontwikkelprogramma, waarbij de focus ligt op het bezoeken van elkaars lessen en het gezamenlijk leren in de praktijk. Docenten werken een jaar lang in groepsverband aan een eigen praktijkonderzoek naar zelfgekozen onderwerpen

In het jaar 2022 was het gehele jaar sprake van een volledig fysiek lesaanbod. De terugkeer naar het klaslokaal gaf iedereen veel energie en enthousiasme. De gevolgen van de coronapandemie bleken niettemin duidelijk. De instroom van leerlingen nog niet helemaal terug op het oude niveau van voor de coronapandemie en de docenten constateerden een grotere behoefte aan inhaal- en herstelactiviteiten en begeleiding op individueel niveau. De instromende leerlingen hebben tijdens de pandemie onderwijs gevolgd onder zeer wisselende omstandigheden. Nu moesten zij weer wennen aan de structuur en hoge eisen van examengericht onderwijs waar (zeventig procent) presentie een voorwaarde is om te mogen deelnemen aan de schoolexamens. Het schooljaar begon met een zorgvuldige intake, waarbij docenten in samenspraak met de leerling een haalbaar programma opstelden op individueel vlak om de kans op slagen en een succesvol schooljaar te vergroten. Leerlingen bleken meer behoefte te hebben aan hulp bij het organiseren van zelfstudie en zelfregulatie. Mentoren boden leerlingen daarom maatwerkbegeleiding en hulp met planning en motivatie. De vaksecties gaven gedurende het jaar samen met een team van student-docenten aanvullende bijlessen en examentrainingen om de inhoudelijke achterstanden weg te werken. De presentieregeling, die tijdens de pandemie was vervangen voor een inspanningsverplichting, is in schooljaar 2022-2023 terug ingevoerd.

Focus op inhaal- en herstelactiviteiten

Cijfers schooljaar 2021-2022

leerlingen ingeschreven. De instroom in het VAVO was (landelijk) geringer, omdat er in het reguliere onderwijs in 2021 meer geslaagden waren als gevolg van de door het ministerie van OCW verruimde slaag-/zakregeling.

In 2021-2022 zijn in totaal 1.532 eindexamenvakken met een voldoende afgerond. In totaal zijn 381 diploma’s behaald (16 vmbo-tl, 210 havo en 155 vwo). Waar er in de jaren voor corona totaal 1.100 à 1.200 inschrijvingen voor mavo, havo en vwo plaatsvonden, zijn er in de zomer van 2022 slechts circa duizend

Jaarresultaat

Jongvolwassenen die vakken op mavo-, havo- of vwo-niveau willen afronden, komen naar het Joke Smit College (VAVO). Op het Joke Smit College, gelegen aan het water van de Reijnier Vinkeleskade 62, volgen zij enkele vakken om certificaten te behalen of gaan op voor een compleet diploma. De leerlingen hebben verschillende redenen om naar het Joke Smit College te gaan. Een grote groep bestaat uit leerlingen die in het reguliere voortgezet onderwijs examen hebben gedaan, maar nog niet alle vakken hebben behaald; zij behalen het diploma door op het vavo alsnog enkele vakken af te ronden. Daarnaast kent het Joke Smit College ook opstromers die bijvoorbeeld al een havo-diploma op zak hebben en nu doorgaan op het vwo. De herprofileerders vormen een andere groep. Zij hebben al een diploma en volgen extra vakken om toegelaten te worden tot een specifieke vervolgopleiding. Bij scheikunde vwo ziet het Joke Smit College bijvoorbeeld veel leerlingen die al een vwo-diploma hebben en geneeskunde of tandheelkunde willen studeren. Tot slot zijn er ook leerlingen die een onderbroken schoolloopbaan hebben die zij op het vavo hervatten. Dit kan om allerlei redenen zijn: een topsportcarrière, een tussenjaar of persoonlijke omstandigheden. Op het Joke Smit College bieden we deze diverse doelgroep van jongvolwassenen ‘een fijne school waar doorzetters slagen’.

Joke Smit College

Lange termijndoelen Joke Smit College

In oktober 2022 kwamen alle medewerkers van het Joke Smit College samen om met elkaar terug- en vooruit te blikken en te werken aan een actualisering van de missie en visie van de school. Het emancipatoire gedachtegoed van feministe Joke Smit is daarbij bron van inspiratie. Tijdens het schooljaar is in het team gediscussieerd over de doelen van de school, zoals de doorstroom van leerlingen naar het gepaste niveau en vervolgopleiding, het terugdringen van voortijdig schoolverlaters en het behoud van de examenkwaliteit. Hiertoe zijn er sessies gehouden, waarbij tegelijkertijd de onderwijsontwikkeling en missie en visie werden bevraagd. Aanvullend was er een bijeenkomst over het welzijn en het niveau van de leerlingen die nog worstelen met de nasleep van de coronapandemie en een brainstorm over de toekomst van het docentenvak, sociale innovatie en de uitdagingen van het lerarentekort.

Aandacht voor elkaar, voor vitaliteit en energie

Als betrokken school houdt het Joke Smit College oog op het welzijn van de leerlingen door hen met aandacht begeleiding te bieden. In 2022 zijn mentoren extra gefaciliteerd in de vorm van meer begeleidingstijd. De mentor voert meerdere individuele voortgangsgesprekken en begeleidt de leerlingen doorlopend. Na elke toetsperiode wordt samen met de leerling gereflecteerd op de resultaten.

Daarnaast is een schoolpsycholoog vast in dienst en worden trainingen voor eerste- en tweedelijnszorg aangeboden aan leerlingbegeleiders die elke lesdag klaarstaan voor onze leerlingen. De schoolpsycholoog organiseerde bijeenkomsten voor het team over eenzaamheid, faalangst, depressie en suïcide onder jongvolwassen.

Ook collega’s onderling hebben aandacht voor elkaar. Het Joke Smit College heeft een hecht team dat nauw samenwerkt en elkaar ondersteunt waar nodig. Een drietal ervaren collega’s vormt de coachingsgroep. Zij begeleiden startende docenten tijdens wekelijks bijeenkomsten. Ook ervaren docenten kunnen bij hen terecht voor collegiale consultatie, individuele begeleiding en intervisie.

De vaksecties krijgen tijd en ingeroosterde ruimte voor onderwijsontwikkeling binnen het eigen vak. Docenten maken een gezamenlijk lesontwerp, geven elkaar feedback en doen aan toetsontwikkeling, waarbij de instrumenten van Stichting leerKRACHT worden ingezet. Zo wordt een gedifferentieerde ontwikkeling van het vakonderwijs bevorderd en leiderschap gestimuleerd. Ook vakoverstijgend gaan de docenten op onderling lesbezoek en geven elkaar feedback. Daarnaast kent het Joke Smit College teachmeet-bijeenkomsten, waar docenten elkaar minilessengeven volgens het concept show don’t tell. Zo ervaren docenten zelf, als leerling in de klas, het effect van verschillende vormen van activerende didactiek.

De uitslagen van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek laten zien dat het er met het team goed voor staat.

Focus op verbinding in en tussen teams

In het jaar 2022 was het gehele jaar sprake van een volledig fysiek lesaanbod. De terugkeer naar het klaslokaal gaf iedereen veel energie en enthousiasme. De gevolgen van de coronapandemie bleken niettemin duidelijk. De instroom van leerlingen nog niet helemaal terug op het oude niveau van voor de coronapandemie en de docenten constateerden een grotere behoefte aan inhaal- en herstelactiviteiten en begeleiding op individueel niveau. De instromende leerlingen hebben tijdens de pandemie onderwijs gevolgd onder zeer wisselende omstandigheden. Nu moesten zij weer wennen aan de structuur en hoge eisen van examengericht onderwijs waar (zeventig procent) presentie een voorwaarde is om te mogen deelnemen aan de schoolexamens. Het schooljaar begon met een zorgvuldige intake, waarbij docenten in samenspraak met de leerling een haalbaar programma opstelden op individueel vlak om de kans op slagen en een succesvol schooljaar te vergroten. Leerlingen bleken meer behoefte te hebben aan hulp bij het organiseren van zelfstudie en zelfregulatie. Mentoren boden leerlingen daarom maatwerkbegeleiding en hulp met planning en motivatie. De vaksecties gaven gedurende het jaar samen met een team van student-docenten aanvullende bijlessen en examentrainingen om de inhoudelijke achterstanden weg te werken. De presentieregeling, die tijdens de pandemie was vervangen voor een inspanningsverplichting, is in schooljaar 2022-2023 terug ingevoerd.

Focus op inhaal- en herstelactiviteiten

Flexibilisering van het onderwijs

In de loop van het jaar bleek de eerder opgedane ervaring met online werken van groot belang. Leerlingen en docenten konden niet altijd naar school komen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of stakingen in het OV, maar door de digitalisering is het hybride werken volledig geïntegreerd waardoor thuiswerken is vereenvoudigd.

De verdere digitalisering van het onderwijs wordt ondersteund door de ICT-onderwijsontwikkelgroep die het docententeam bijschoolt. Nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de komst van kunstmatige intelligentie in de vorm van de app ChatGPT, vraagt in de toekomst meer deskundigheid van docenten en een andere invulling van het onderwijsprogramma op onderdelen zoals het profielwerkstuk.

Daarnaast blijft het docententeam voortdurend bijscholen in de vorm van een intensief onderwijsontwikkelprogramma, waarbij de focus ligt op het bezoeken van elkaars lessen en het gezamenlijk leren in de praktijk. Docenten werken een jaar lang in groepsverband aan een eigen praktijkonderzoek naar zelfgekozen onderwerpen zoals differentiatie, effectieve leerstrategieën en activerende didactiek. De uitkomsten hiervan worden gedeeld, doordat collega’s elkaar lessen gedurende het jaar bezoeken en er periodiek schoolbrede teach-meets en lessencarrousels worden georganiseerd. Het decanaat verzorgt LOB-trainingen (loopbaanontwikkeling en -begeleiding) voor de mentoren. Leerlingen worden door het decanaat voorbereid op een vervolgstudie- of loopbaan. 

Cijfers schooljaar
2021-2022

In 2021-2022 zijn in totaal 1.532 eindexamenvakken met een voldoende afgerond. In totaal zijn 381 diploma’s behaald (16 vmbo-tl, 210 havo en 155 vwo). Waar er in de jaren voor corona totaal 1.100 à 1.200 inschrijvingen voor mavo, havo en vwo plaatsvonden, zijn er in de zomer van 2022 slechts circa duizend leerlingen ingeschreven. De instroom in het VAVO was (landelijk) geringer, omdat er in het reguliere onderwijs in 2021 meer geslaagden waren als gevolg van de door het ministerie van OCW verruimde slaag-/zakregeling.

Jaarresultaat

Jongvolwassenen die vakken op mavo-, havo- of vwo-niveau willen afronden, komen naar het vavo. Op het Joke Smit College, gelegen aan het water van de Reijnier Vinkeleskade 62, volgen zij enkele vakken om certificaten te behalen of gaan op voor een compleet diploma. Onze leerlingen hebben verschillende redenen om naar het vavo te gaan. Een grote groep bestaat uit leerlingen die in het reguliere voortgezet onderwijs examen hebben gedaan, maar nog niet alle vakken hebben behaald; zij behalen het diploma door op het vavo alsnog enkele vakken af te ronden. Daarnaast kent het Joke Smit College ook veel opstromers die bijvoorbeeld al een havo-diploma op zak hebben en nu doorgaan op het vwo. De herprofileerders vormen een andere groep. Zij hebben al een diploma en volgen extra vakken om toegelaten te worden tot een specifieke vervolgopleiding. Bij scheikunde vwo zien wij bijvoorbeeld veel leerlingen die al een vwo-diploma hebben, en geneeskunde of tandheelkunde willen studeren. Tot slot zijn er ook leerlingen die een onderbroken schoolloopbaan hebben die zij op het vavo hervatten. Dit kan om allerlei redenen zijn: een topsportcarrière, een tussenjaar of persoonlijke omstandigheden die in de weg stonden. Op het Joke Smit College bieden we deze diverse doelgroep van jongvolwassenen ‘een fijne school waar doorzetters slagen’.

Joke Smit College